Contact center-lösning till SpareBank 1 Skadeforsikring

Norska försäkringsbolaget SpareBank 1 Skadeforsikring AS har köpt en Trio Agent-lösning till försäkringsrörelsens skaderegleringsavdelning. Ordervärdet uppgår till cirka 2 MSEK.

SpareBank 1 har en omfattande verksamhet och hanterar stora mängder inkommande samtal. Trio Agent-lösningen, som är dimensionerad för 140 handläggare, ger stora möjligheter att ta emot kundärenden på ett effektivt och kundvänligt sätt. ”Det var viktigt för SpareBank 1 att få en lösning som klarar att hantera inkommande ärenden via många kanaler”, säger Michael Stubbing, divisionschef Enterprise Division. ”Det nya systemet kommer initialt att kunna ta emot e-post, fax och SMS, men kan framöver även anpassas till andra medier.” I Trios leverans ingår även närvarohanteringssystemet Trio Present. Detta möjliggör integrering av receptionen med contact centret, vilket i förlängningen skapar ytterligare möjligheter till flexibilitet, kundvänlighet och besparingar.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar