Delårsrapport Q1 publiceras 28 april

Med anledning av att Trios egna kapital kommer att framgå i Teligents delårsrapport för första kvartalet, som en följd av det pågående samgåendet mellan bolagen, har Trios styrelse beslutat att tidigarelägga publiceringen av Trios delårsrapport. Delårsrapporten för första kvartalet kommer att publiceras fredagen den 28 april, istället för den 3 maj som tidigare meddelats.

Teligent AB meddelade den 29 mars att de fullföljer sitt offentliga erbjudande (daterat den 8 februari 2006) riktat till Trios aktieägare. I och med att Teligent per den 31 mars kontrollerade drygt 80 procent av aktierna i Trio, kommer delar av Trios kvartalssiffror att redovisas i Teligents delårsrapport som publiceras den 28 april. Med anledning av detta har Trios styrelse beslutat att tidigarelägga publiceringen av Trios delårsrapport för första kvartalet från den 3 maj till den 28 april.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar