Flaggningsmeddelande den 29 mars 2006

Med anledning av Teligents fullföljande idag den 29 mars 2006 av erbjudandet till Trios ägare kommer Kistefos AS med koncernbolag i utbyte för sina 26 920 741 aktier i Trio erhålla 2 360 949 aktier i Teligent vilket motsvarar cirka 8,5 procent av röster och kapital i Teligent. Kistefos AS koncernen har efter transaktionen inga aktier kvar i Trio. Oslo den 29 mars 2006 Kistefos AS

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar