Ny expansionsorder för Trio Mobile Office

Trio har fått en beställning på kapacitetsutbyggnad från en mobiloperatörskund. Ordervärdet uppgår till cirka 1,9 MSEK.

”Operatörerna fortsätter att uppgradera sina plattformar för att möta den starka tillväxten i antal företag som abonnerar på mobila kontorstjänster”, säger Björn Svennesson, divisionschef för Mobile Office. ”Tillväxtpotentialen fortsätter att vara mycket stark inom detta område.”

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar