Nya ordrar på IP-lösningar

Trio har fått flera beställningar på stora IP-lösningar till större företag. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner kronor.

Bland de nya ordrarna finns ett PresentOffice-system som sålts till Ovako genom Trios partner TeliaSonera. Systemet kommer att inkludera telefonisttjänst, röststyrda tjänster, webb-klient för administration av röstmeddelanden, kalenderintegration mot Outlook, Mobile extensions, med mera. Lösningen installeras i Ovakos befintliga Nortel-växel och är en managed services-lösning, vilket innebär att TeliaSonera sköter och får ansvar för all operationell hantering av denna tjänst åt kunden. Lösningen är initialt anpassad för 3 000 användare.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar