Trio AB till O-listans observationsavdelning

Till följd av Teligent AB:s bud på Trio AB uppfyller Trio inte längre Stockholmsbörsens krav på ägarspridning, varför Trioaktien per den 24 maj flyttas till O-listans observationsavdelning.

Teligents bud på Trio har ställt noteringsavtalet med Stockholmsbörsen på sin spets. Enligt avtalet ska O-listenoterade bolag ha minst 500 aktieägare som vardera äger minst en handelspost. Som en konsekvens av budet från Teligent uppfyller Trio inte längre Stockholmsbörsens krav på ägarspridning. Med anledning av detta har Stockholmsbörsen beslutat att handeln med aktierna i Trio AB (ISIN-kod SE0000282071 och orderboks-ID 1606) ska ske på O-listans observationsavdelning. Aktierna överförs till observationsavdelningen från och med onsdagen den 24 maj 2006.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar