Trio ansöker om avnotering

Efter genomfört offentligt erbjudande till aktieägarna i Trio AB (publ) och efterföljande förvärv äger Teligent 96,7 procent av bolagets aktiekapital och röstetal. Teligent har idag inlett inlösenförfarande för att lösa in resterande aktier i Trio från de övriga aktieägarna.

Trio har sedan den 24 maj varit noterat på O-listans observationsavdelning på grund av att bolaget inte uppfyller Stockholmsbörsens krav på ägarspridning. Trios styrelse har idag beslutat att ansöka om avnotering från Stockholmsbörsen med den 11 augusti som föreslagen sista handelsdag. Stockholm den 7 juli 2006 Trio AB (publ)

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar