Trio lanserar SIP-stöd

Trio adderar nu stöd för SIP i sina plattformar för koppling mot dagens och kommande generationer av företagsväxlar. Trio befäster sin position som ledande leverantör av IP-telefonisystem inom området avancerad samtals- och meddelandehantering.

SIP (Session Initiation Protocol) är en ny öppen standard för realtidskommunikation inom IP-telefoni och multimedia som förenklar samverkan mellan olika medier och system. Som utvecklare av plattformsoberoende systemlösningar för avancerad samtals- och meddelandehantering kommer SIP att få stor betydelse för Trio och dess kunder. Bland annat kommer Trios stöd av SIP att stärka utbudet av avancerade funktioner, exempelvis hantering av telefonköer, talad hänvisning, automatisk telefonist, text till tal och video. ”SIP kommer att hjälpa oss att standardisera kommunikationen med våra och våra partners produkter och ytterligare stärka Trio’s möjligheter att lansera nya avancerade tjänster”, säger Michael Stubbing, divisionschef för Enterprise Division.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar