Trio Mobile Office får expansionsorder värd cirka 2 MSEK

Trio får en ny uppgraderingsorder från en av sina befintliga operatörskunder. Ordern uppgår till ett värde av cirka 2 miljoner kronor.

Trio har fått en ny order från en befintlig kund på den nordiska marknaden. Ordern gäller utökad kapacitet, inklusive nya användarlicenser och utökad funktionalitet. Affären följer en trend med kontinuerliga uppgraderingar hos operatörerna för att möta den stora kundtillströmningen.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar