Trio och Telepo samarbetar kring integration av fast och mobil telefoni

Trio och Telepo har inlett ett strategiskt samarbete kring integration av fast och mobil telefoni. Lösningen presenteras för första gången på IP-telefonidagarna den 6 april i Stockholm.

Trio och Telepo kommer att lansera en gemensam lösning där kundernas mobiltelefoner i realtid kan integreras helt i Trios telefonistklient. Lösningen bygger på Telepo Business Communication Server som gör att företag och organisationer kan integrera – och även helt ersätta – traditionell fast telefoni med mobiltelefoni och IP-baserade lösningar. CygateMåldata har också deltagit i utvecklingsarbetet. Trios telefonisystem har redan en stark position på marknaden, bland annat genom sitt operatörsoberoende, det användarvänliga gränssnittet och den avancerade funktionaliteten för databassökningar. I och med att den mobila närvarohanteringen nu förbättras, kompletteras lösningen med ännu en viktig funktion. “Att förbättra integrationen mellan fast och mobil telefoni i vår lösning är centralt eftersom fördelarna för våra kunder är så påtagliga”, säger Michael Stubbing, divisionschef Trio Enterprise Division. “Med vår gemensamma lösning kan kunderna i realtid övervaka mobiltelefonernas status och göra vidarekopplingar och hänvisningar.” Alla ändringar som görs registreras i Trio-systemet och är sedan tillgängliga i telefonistklienten, till exempel statusinformation som möte, tyst, med mera. Informationen kan också användas för att göra bokningar i kalendersystemet. Enligt Lars-Michaël Paqvalén, vd och grundare av Telepo, är samarbetet strategiskt viktigt och Trios och Telepos produkter kompletterar varandra väl. ”Det här är en stor möjlighet för Telepo att fortsätta att stärka våra egna lösningar genom integration med ledande affärstillämpningar.” För ytterligare information, kontakta: Michael Stubbing, divisionschef Trio Enterprise Division, 08-457 3035 Lars-Michaël Paqvalén, vd Telepo, 08-5065 2702 eller micke@telepo.com Mikael Westmark, Westmark Information, 08-611 73 55 eller mikael@westmark.se För att boka in ett möte under IP-telefonidagarna, kontakta: Jörgen Björkner, CTO, grundare av Telepo och tidigare grundare och styrelseordförande för SIP Forum, 08-5065 2701 eller jorgen@telepo.com.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar