Trio och Teligent tecknar samarbetsavtal

Teligent äger för närvarande 89,5 procent av aktierna i Trio och har tecknat avtal om att förvärva ytterligare cirka 6,5 procent, villkorat beslut på extra bolagsstämman den 5 juli. För att snarast möjligt kunna dra nytta av kommersiella synergier har ett avtal upprättats där samarbetet bolagen emellan regleras, fram till att Teligent formellt kan integrera Trios verksamhet fullt ut.

Avtalet mellan bolagen upprättas på kommersiella grunder och i linje med existerande återförsäljaravtal och motsvarande. Genom avtalet möjliggörs samarbete kring bearbetning av kundprospekt och inledande arbete med anpassning av produkter och ett gemensamt kunderbjudande.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar