Trios ledning tecknar aktier i bolaget

Ledande befattningshavare i Trio AB har nyttjat 708 144 personaloptioner ur program 2003-2005 och tecknat 797 370 aktier i bolaget. Ledningsgruppens sammanlagda aktieinnehav i Trio AB efter transaktionen uppgår till 812 370 aktier, motsvarande 0,8 procent av röster och kapital.

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar