Intelligenta produkter - Visioner blir verklighet

Report this content

Intelligenta produkter - Visioner blir verklighet! Tritech tar tillsammans med Atomer och bitar ett helhetsgrepp om marknaden för intelligenta produkter. Fram till nu har fokus inom intelligenta maskiner till stor del legat antingen på affärsnyttorna eller på den tekniska utvecklingen. Tritech har fokuserat på de tekniskt rätta lösningarna, medan Atomer och bitar fokuserat på affärsnyttorna. Genom att förena Tritechs breda kunnande inom teknisk utveckling med Atomer och bitars erfarenheter om affärsnyttorna med intelligenta kommunicerande maskiner, skapas en ny plattform för företag som vill flytta fram sina produktpositioner. Samarbetet kommer att ske genom seminarier och workshops samt via kundspecifika lösningar. Om Tritech Tritech Teknik AB erbjuder avancerade tjänster för utveckling, produktion och förvaltning av högteknologiska produkter. Vår speciella kompetens finns inom det som brukar kallas intelligenta maskiner, dvs. komplex industriell och medicinsk utrustning, fordonsteknik, data kommunikation, säkerhet och avancerade konsumentprodukter. År 2001 omsatte Tritech 140 miljoner kronor och är 130 personer placerade i Stockholm, Örebro och Göteborg. Om Atomer och bitar: Atomer och bitar AB är ett managementkonsultföretag som verkar som bollplank och rådgivare i frågor kring hur den digitala revolutionen påverkar affärsförutsättningarna för företag. I verksamheten ingår också föreläsningar på konferenser, kundträffar etc., i och utanför Sverige. För mer information kontakta: Thomas Jonsson VD Tritech Teknik AB Tel. 08-410 120 20 thomas.jonsson@tritech.se www.tritech.se Pär Ström Atomer och bitar AB Tel. 08-758 37 09 par@atomerochbitar.se www.atomerochbitar.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar