Styrelsen i Troax Group AB föreslår att utdelningen halveras

Report this content

Tisdag den 19 maj, 08:30 CET

Med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade till Covid-19 i dagsläget är svåra att förutse har styrelsen i Troax Group AB (publ) beslutat att som en säkerhetsåtgärd, till årsstämman föreslå att ordinarie utdelning halveras från tidigare föreslagna 0,19 EUR till 0,095 EUR. Styrelsens bedömning är annars att bolagets ekonomiska ställning är stark. Information om utdelningsförslaget kommer att framgå av kallelsen till årsstämma vilken kommer att publiceras senast den 28 maj.

Styrelsen avser att eventuellt kalla till nytt möte senare under året, för att, om så situationen medger, komplettera den föreslagna utdelningen med resterande belopp.

Troax offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Jan Svensson, Styrelsens ordförande, 0705-771640, jan.svensson@latour.se

Thomas Widstrand, Bolagets VD, 0705-471810, thomas.widstrand@troax.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 08:30 CET.

 

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder. Under 2019 uppgick Troax nettoomsättning till 168 MEUR och antalet anställda till ca 700 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar: