Valberedningen ändrar förslag om höjt styrelsearvode i Troax Group AB

Report this content

Torsdag den 26 mars 2020, 16:00 CET

 

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har i publicerad kallelse till årsstämma i Troax Group AB (publ) föreslagit en höjning av styrelsearvodet till styrelsens ledamöter med undantag för den verkställande direktören.

Med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade till coronaviruset i dagsläget är svåra att förutse har valberedningen i Troax Group AB (publ) beslutat att till årsstämman inte föreslå någon höjning av styrelsearvodena utan att dessa ska vara oförändrade i förhållande till de arvoden som godkändes av årsstämman 2019.

Troax offentliggör denna information enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, valberedningens ordförande, 0702 - 29 77 93, johan.hjertonsson@latour.se

 


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 16:00 CET.

 

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 42 länder. Under 2019 uppgick Troax nettoomsättning till 168 MEUR och antalet anställda till ca 700 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

Taggar: