• news.cision.com/
  • Tromb AB/
  • Den gröna omställningen kräver nya kompetenser: "Det är dags att hitta nya vägar framåt!”

Den gröna omställningen kräver nya kompetenser: "Det är dags att hitta nya vägar framåt!”

Report this content

Norra Sverige befinner sig alldeles i början av en gigantisk transformation som tar sikte på en hållbar framtid. Just nu riktas hela världens blickar hitåt, inspirerade av Hybrit, H2Green Steel och Northvolt som tydligt visar hur nya lösningar banar vägen framåt. Digitalisering, med en rad olika tekniker som stöd, är en nyckel för denna gigantiska omställning. Här vill ett bolag som Tromb vara med och bryta ny mark. 

 

–Konkurrensen om framtidens kompetenser har bara börjat. På Tromb sticker vi inte under stol med att rekrytering seglat upp som en av våra tuffaste utmaningar. I ett växande bolag är det viktigt att kunna rekrytera i hög takt. Vi har bestämt oss för att satsa stort på att lotsa in unga kompetenser i vårt företag, berättar Karin Sjöö Åkeblom, vd på Tromb.

Fram till 2040 beräknas behovet av ny arbetskraft till mellan 50 000 och 100 000 enbart i norra Sverige. Det betyder att vår region måste växa med nya medborgare.

–Det är inte hållbart att enbart söka och rekrytera senior kompetens, att anställa erfarna medarbetare från branschkollegor i samma stad och på så sätt kannibalisera på en ändlig resurs. Det gynnar inte framtiden när både platsen och företagen ska växa. Låt oss våga tänka nytt och tillsammans söka nya vägar, säger Karin.

Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har Tromb nu under våren lanserat ett nytt traineeprogram, RE:volution, med fokus på framtidens kompetensförsörjning. I veckan bjöd Tromb in studenter, branschkollegor och representanter från Luleå Science Park och Luleå kommun till en kväll med mingel och samtal om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för tillväxt i regionen.

Vi avsätter resurser för mentorskap och mobiliserar alla våra medarbetare i den viktiga uppgiften att ta hand om och lotsa in juniora kompetenser i vårt bolag och i våra kundprojekt, berättar Johan Rudström, HR-chef på Tromb.  

Han fortsätter:

–För att det ska flyga på riktigt behöver vi hjälp av våra kunder, att få dem att öppna upp och släppa in junior kompetens, med färsk kunskap och entusiasm, in i våra gemensamma projekt.  

Karin håller med och pekar på behovet av samverkan.

–Det är självklart många olika insatser och strategier som vi som bolag behöver arbeta med för att fortsätta växa och attrahera ny kompetens. Vi behöver kroka arm på bred front inom hela näringslivet för att få nyexaminerade från exempelvis universitetet och olika YH-utbildningar att vilja stanna här i vår region. Det är en framtidsfråga, avslutar Karin Sjöö Åkeblom.

Karin Sjöö-Åkeblom
CEO
karin.sjoo-akeblom@tromb.com
Ph +46 (0)70-361 76 16 

Anna Stenberg
Talent Acquisition Specialist
anna.Stenberg@tromb.com
Ph +46 (0)73 086 80 05

Om Tromb

Tromb verkar inom digital affärsutveckling och utvecklar företag genom att ta fram bra upplevelser, drivna av starka kreativa sinnen och djupt rotade i den teknik, data och affärsstrategi som krävs för operativ excellens.

Tromb skapar enhetliga varumärkesupplevelser med affärsmodeller som förändrar branscher och främjar meningsfulla relationer med användarna. Ett integrerat tankesätt är vad som gjort Tromb till ett av Sveriges snabbast växande företag inom digital affärsutveckling.

Prenumerera

Media

Media