Ändring av antal aktier och röster i Truecaller AB (publ)

Report this content

Antalet aktier och röster i Truecaller AB (publ) (”Truecaller”) har ändrats under oktober 2021 till följd av nyemissionen och konverteringen av preferensaktier i samband med börsintroduktionen den 8 oktober 2021.

Per den 29 oktober 2021 uppgår antalet aktier i Truecaller till 373 664 070, varav 46 783 800 stamaktier serie A med 10 röster per aktie och 326 880 270 stamaktier serie B med 1 röst per aktie. Totalt uppgår antalet röster i Truecaller till 794 718 270.

För mer information, kontakta gärna:

Annika Billberg, Head of IR & Communication
+46 702 679791
annika.billberg@truecaller.com

Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

About Truecaller:

We enable safe and relevant conversations between people and make it efficient for business to connect with consumers. Fraud and unwanted communication are endemic to digital economies, especially in emerging markets. We are on a mission to build trust in communication. Truecaller is an essential part of everyday communication for around 280 million active users, with half a billion downloads since launch and more than 30 billion unwanted calls identified and blocked. Headquartered in Stockholm, since 2009, we are a co-founder led, entrepreneurial company, with a highly experienced management team. Truecaller is listed on Nasdaq Stockholm since 8 October 2021. For more information, please visit corporate.truecaller.com.

Prenumerera

Dokument & länkar