Ändring av antal aktier och röster i Truecaller AB (publ)

Report this content

Antalet aktier och röster i Truecaller AB (publ) (”Truecaller”) har ändrats under juni 2023 till följd av nyemissionen av C-aktier för att säkerställa av bolagets åtaganden enligt aktieprogram 2023  C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier av serie B i samband med att stamaktier av serie B ska levereras i enlighet med aktieprogram 2023. Samtliga C-aktier har återköpts av bolaget.

Per den 30 juni 2023, den sista handelsdagen i juni, uppgår antalet aktier i Truecaller till 379 559 710, varav 46 783 800 stamaktier serie A med 10 röster per aktie, 327 175 910 stamaktier serie B med 1 röst per aktie samt 5 600 000 C-aktier med 1 röst per aktie. Aktiekapitalet har ökat med 1 000 SEK från 758 119,42 SEK till 759 119,42 SEK.  Det totala antalet röster i Truecaller uppgår till 800 613 910. Det totala antalet röster i Truecaller exklusive Truecallers eget innehav om 15 012 779 egna stamaktier av serie B och 5 600 000 egna C-aktier uppgår till 780 001 131.   

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com

 

Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

 


Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 350 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.