Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 23, 2023

Report this content

Mellan den 7 juni 2023 och 9 juni 2023 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 465 000 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om

Återköpen var en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 7 juni 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 7 juni 2023 till maj 2024 då årsstämman 2024 kommer att hållas och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

På årsstämman 2023 bemyndigades styrelsen att återköpa B-aktier fram till årsstämman 2024. Det nya bemyndigandet innebär att styrelsen får besluta att återköp av B-aktier får ske av högst så många aktier att bolagets aktieinnehav inte överstiger tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

7 juni 2023

150 000

31,8562

4 778 424

8 juni 2023

160 000

31,4183

5 026 932

9 juni 2023

155 000

32,0232

4 963 597

Total ackumulerat under vecka 23/2023

465 000

31,7612

14 768 953

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

465 000

31,7612

14 768 953

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 9 juni 2023 till 13 746 779 B-aktier och 5 100 000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379 059 710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 360 212 931. 

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com


Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 350 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.