Intellecta till Köpenhamn

Report this content

Intellecta till Köpenhamn Intellectas dotterbolag Intellecta Corporate, som är ett av Sveriges ledande företag inom affärskommunikation och med särskilt fokus på kapitalmarknadsinformation, har i dag tecknat en avsiktsförklaring med danska Kaunsel Kommunikation A/S om förvärv av verksamheten. Kaunsel är en relativt nystartad kommunikationsbyrå i Köpenhamn med särskild inriktning på intressentanalys och -rapportering. Huvudpersonerna hör till de tongivande i Danmark inom sitt område. "När det gäller kapitalmarknadsinformation finns det i dag inget konsultbolag i Danmark som har ett lika vasst sortiment som Intellecta Corporate", säger Joachim Sperling, VD i Kaunsel Kommunikation A/S. "Och samtidigt gör Norexsamarbetet det helt naturligt att skapa ett koncept på konsultsidan som matchar utvecklingen mot en ständigt ökande finansiell integration i Norden". "Danska företag ligger före svenska när det gäller intressent- och triple bottomline-rapportering (finansiell, miljömässig och social rapportering) och i viss mån även redovisning av kompetens och andra mjuka tillgångar i företaget", säger Richard Ohlson, VD i Intellecta Corporate. "Det här är ett tillväxtområde i vårt sortiment och i samarbete med våra danska kollegor har vi förutsättningar att bygga marknadens bästa erbjudande även här." Förvärvet ska utgöra basen i uppbyggnaden av ett Intellecta Corporate i Köpenhamn med Danmark och södra Sverige som marknadsområde. Både danska och svenska konsulter kommer att arbeta i verksamheten. För närmare information kontakta Richard Ohlson 0709-75 99 11 eller besök www.intellecta.com eller www.kaunsel.dk. Solna den 22 oktober Intellecta AB (publ) f.d. Tryckindustri ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/22/20001022BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/22/20001022BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar