Tryckindustri förvärvar Intellecta och byter namn till Intellecta

Tryckindustri förvärvar Intellecta - och byter namn till Intellecta Tryckindustri och Intellecta har idag tecknat ett principavtal om att Tryckindustri Svenska AB ska förvärva 100 procent av Intellecta AB. Förvärvet är ett viktigt steg i linje med den strategi Tryckindustri utvecklat under de senaste två åren - med en rad förvärv och start-ups inom IT-, Internet- och reklambyråområdet. Intellecta är ett av landets ledande konsultföretag inom "affärskommunikation" med särskilt fokus på finansiell information och företagsprofilering. Intellecta är marknadsledande byrå när det gäller de stora börsföretagens ekonomiska information och arbetar intensivt med flera kunder på att skapa nya metoder för kapitalmarknadskommunikation i elektroniska media. Förvärvet är en bra affär ur båda företagens perspektiv - två stabila, lönsamma och utvecklingsorienterade företag skapar genom affären en gemensam plattform för snabb vidareutveckling. Synergierna är många när det gäller kompetenser, resurser och den totala gemensamma kundbasen. Detta gäller i första hand mellan konsultrörelsen och koncernens webb-/IT- bolag men även när det gäller att utveckla nya tjänster inom digital bild- och texthantering för parallellpublicering, samt mellan konsultrörelsen och printdelen. I samband med förvärvet kommer börsbolaget Tryckindustri att byta namn till Intellecta och nuvarande Intellecta kommer att drivas vidare under namnet Intellecta Corporate. Köpeskillingen är i storleksordningen 100 MSEK, varav två tredjedelar i nyemitterade aktier. Säljare är Richard Ohlson och Lars Peder Hedberg via bolag. Dessa två kommer fortsättningsvis att driva Intellecta Corporate, men ska också tillsammans med VD Lars Fredrikson utgöra koncernledning i det nya börsbolaget Intellecta. Nya Intellectakoncernen Den nya Intellectakoncernen blir ett integrerat kommunikationsföretag som - genom ett dynamiskt nätverk av ingående företag - erbjuder en unik mix av kompetenser, teknologier och resurser samt en rad spetstjänster inom såväl konsultverksamheten som inom IT/Internet och print. Den nya koncernens affärsidé är att bistå företag och organisationer i sina värdeskapande processer genom "communications management" - d.v.s. koordination och optimering av olika resurser, som stärker kundens varumärke, relationer och affärer. Övergripande mål är att Intellecta år 2003 ska vara Nordens och ett av Europas ledande företag inom "communications management", parallellpublicering, elektroniska affärslösningar samt en rad kunskapsintensiva marknadssegment - såsom kapitalmarknads- och läkemedelsinformation. Tillväxten ska i första hand ske inom konsultverksamheten och IT/Internet, som om tre år beräknas utgöra två tredjedelar av koncernens försäljning. Med en årlig tillväxt om 40-45 procent beräknas totala försäljningsvolymen ligga på en miljard kronor 2002/03. Vinstmarginalen beräknas ligga i storleksordningen 10-15 procent. För Intellecta Corporate är målet att utvecklas till Nordens och en av Europas ledande konsulter inom värdeskapande affärskommunikation - med fokus på varumärkes- och relationsbygge samt Investor Relations Management, IRM. Tryckindustri Information blir ett bolag och varumärke i den nya Intellectakoncernen. Strategi * Växa snabbt men med begränsat risktagande * Balans mellan "gamla" och "nya ekonomin" * Stark resultat- och balansräkning som plattform * Förskjutning av tjänstemixen mot högre förädlingsvärde * Intensiv produktutveckling med fokus "produktmoduler", återanvändning och för konsultrörelsen balans mellan human- och strukturkapitalbaserad intjäning (d.v.s. sålda timmar respektive färdiga lösningar eller komponenter) * Skapa och utnyttja synergier i den nya koncernen * Internationalisering - som dels kommersialiserar produktkoncept med internationell potential, dels följer de stora kunderna ut i världen Forsatt utveckling via förvärv, start-ups och organisk tillväxt Den nya koncernen ska successivt vidareutvecklas: * från industriföretag till kunskapsföretag * från print till en balanserad, integrerad mix av produktionsteknologier * och från en i huvudsak svensk verksamhet till etablering i Europa. Denna utveckling ska ske dels genom förvärv och nyetablering - i första hand inom konsultrörelsen och IT - dels genom organisk tillväxt. Idag söker koncernen strategiska förvärvskandidater inom läkemedelsinformation och PR samt IT-området. Printdelen ska huvudsakligen växa organiskt. Första steget i Intellectakoncernens internationalisering blir en förstärkning i Öresundsregionen, en förstärkning av nuvarande verksamhet i Warszawa samt nyetablering eller förvärv i Bryssel och Frankfurt/Berlin under hösten/vintern 2000-2001. I ett andra steg planeras etableringar i London, Oslo och Helsingfors. Nyckeltal Sep-aug Sep-aug Nya Prognos/proforma (MSEK) 98/99 99/00 Intellecta Tryckindus Tryckindust Proforma/p tri ri rognos (före förvärv) prognos Försäljning 232 320 375 Resultat efter finansnetto 31 43 54* Resultat efter finansnetto inkl. 31 53 64* Tryckindustris återbäring från SPP Vinst per aktie, efter schablonskatt 6:60 10:60 11:00* inkl. återbäring från SPP, kr Antal aktier 3.370.549 3.608.264 4.188.269 * före goodwill (avskrivning 4,5 MSEK/år) som uppkommer med anledning av förvärvet Närmare information lämnas av VD Lars Fredrikson, 08-506 286 03 eller 0708-24 99 95, Lars Peder Hedberg 0709-75 99 10 eller Richard Ohlson 0709- 75 99 11. Fördjupad information finns även att hämta på www.intellecta.se eller www.tryckindustri.se Solna den 27 juni 2000 Tryckindustri Svenska AB Tryckindustri Svenska AB ¤ Box 3054 ¤ 169 03 Solna ¤ 08-506 286 00 ¤ info@tryckindustri.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar