• news.cision.com/
  • Tryg/
  • Gemensamt varumärke och ny organisation för Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar

Gemensamt varumärke och ny organisation för Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar

Report this content

Trygg-Hansa blir Trygkoncernens framtida huvudvarumärke i Sverige när Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar bildar ett nytt gemensamt företag under våren 2022. Genom samgåendet skapas ett unikt starkt försäkringsbolag som genom större innovationskraft ska förbättra kunderbjudandet.

Trygs förvärv av RSA Insurance Groups verksamhet i Norden, som bland annat inkluderar Trygg-Hansa i Sverige, stod klart i juni tidigare i år. Nu planeras ett samgående mellan Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar, som sedan tidigare är en del av Trygkoncernen. Samgåendet väntas vara helt genomfört 2024 och innebär ett nytt gemensamt företag med starkare konkurrenskraft samt förbättrade och utökade produkter och servicelösningar till bolagens kunder.  

– Det nya företaget i Sverige kommer att ha fantastiska möjligheter att skapa någonting riktigt slagkraftigt. Med den samlade kompetensen från Trygg-Hansa, Moderna och Tryg kommer vi att kunna erbjuda våra kunder något ännu bättre än tidigare då vi agerade var och en för sig, säger Trygs koncernchef Morten Hübbe.

– Det är roligt att vi har kommit så långt i arbetet med sammanslagningen av våra bolag. Vi har en styrka i vårt varumärke och med livbojen som grund ser vi fram emot att tillsammans med Moderna addera mer hastighet och större innovationskraft i utvecklingen av Sveriges ledande digitala försäkringsbolag. Vi har mycket nytt och en spännande resa framför oss, säger Trygg-Hansas vd Mats Dahlquist.

Ny framtida organisation ska säkra en mer lönsam tillväxt

Det nya företagets organisation består av åtta enheter varav fem affärsområden: privat, företag, skador, ekonomi, strategi och tre stödjande funktioner: HR, IT och juridik. Företaget kommer att ledas av Mats Dahlquist, nuvarande vd på Trygg-Hansa, med stöd från en erfaren ledningsgrupp:

  • Niklas Idén med ansvar för Privatmarknad
  • Nicklas Larsen med ansvar för Företagsmarknad
  • Annika Persson med ansvar för Skador
  • Ulrik Svensson med ansvar för Finans
  • Jonas Stålenhag med ansvar för Strategy and Business Development
  • Eva Boström med ansvar för HR
  • Nina Lindhé med ansvar för IT
  • Johan Isaksson med ansvar för Legal, Governance & Control

Den nya organisationen och ledningsgruppen planeras att träda i kraft våren 2022. Fram till dess kommer respektive företag att fortsätta drivas som idag och utan några förändringar för kunderna.

Trygg-Hansa blir det gemensamma varumärket för ökad tydlighet

– Genom samgåendet mellan Moderna och Trygg-Hansa skapar vi en mycket stark aktör där kraftfull utmanaranda förenas med ett av Sveriges mest omtyckta varumärken. Målet med att samlas under ett och samma namn är att öka tydligheten och effektiviteten i vårt erbjudande, vilket kommer att gynna våra kunder, säger Modernas vd Nicklas Larsen.  

Beslutet att Trygg-Hansa blir huvudvarumärket grundar sig på principen att det starkaste och mest välkända varumärket ska vara huvudvarumärke.

Varumärket Moderna fasas därmed ut på sikt i syfte att etablera en gemensam och stark position i Sverige under ett gemensamt namn: Trygg-Hansa. Varumärkena Moderna Djurförsäkringar och Moderna Garanti fasas ut och flyttar in under huvudvarumärket Trygg-Hansa. Nischvarumärkena Atlantica och Bilsport & MC bibehålls i sin nuvarande form.

Livbojen räddar flera liv varje år
Livbojen som är Trygg-Hansas logotyp är ett av Sveriges mest välkända varumärken och en symbol för trygghet som också delas med Tryg. Sedan 1954 har Trygg-Hansa delat ut över 250 000 livbojar och idag finns det 80 000 livbojar vid vattennära platser över hela landet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Stenlund
Pressansvarig för Tryg i Sverige
+ 46 733 14 9929
annika.stenlund@primegroup.com

Tanja Frederiksen
Kommunikationschef, Tryg och Alka
+ 45 51 95 77 78
tanja.frederiksen@tryg.dk

Dokument & länkar