A-listan för e-handlare har nu 500 e-butiker med certifieringen Trygg e-handel

Svensk Distanshandel (SDh), branschföreningen för distans- och e-handel i Sverige, har uppnått ett av sina delmål, 500 trygg e-handelcertifierade butiker. Certifieringen, som är framtagen i samråd med bland annat Konsumentverket och Tillväxtverket, har vuxit från 0 till 500 på drygt fyra år.

-Tillväxten är fortfarande god, säger SDh:s vd Bo Lindell, vi får in mellan 10 och 15 ansökningar per månad.  Det är en positiv utveckling och vi märker att e-handeln växer kraftigt vilket sporrar oss att arbeta ännu hårdare för att utveckla Trygg e-handel

Verksamhetsansvarig för Trygg e-handel och granskningen av ansökande företag är Johan Frykendahl. Granskningen sker dels via en okulär besiktning av hemsidan, för att se om de ansökande företagen följer de 12 uppsatta kraven vi ställer och dels via en kontroll av bolagets finansiella status, som vi för övrigt uppdaterar dagligen via två kreditupplysningsföretag.

Vi gör också ett ”provköp” från alla certifierade företag, minst en gång varje år, för att se till så de följer kraven även efter certifieringen. Då kollar vi bland annat ångerrätt, återbetalningar och returhantering.

Numera finns Trygg e-handelscertifierade butiker i alla varukategorier, som erbjuds på nätet, vilket gör det tryggare och enklare för konsumenten.

För mer information kontakta:

Bo Lindell, VD                                              Johan Frykendahl, Verksamhetsansvarig
Svensk Distanshandel (SDh)                       SDh/Trygg e-handel
Tlf: +46 (0) 33 13 17 70                               Tlf: +46 (0) 709 66 49 71
Mobile: +46 (0) 706 52 47 75                     Mobile: +46 (0) 703 97 30 98

bo.lindell@distanshandel.se                      johan.frykendahl@tryggehandel.se

Trygg e-handel är den ledande certifieringsstandarden för seriösa e-handelsföretag i Norden. Idag finns drygt 500 certifierande e-butiker i Sverige och 40 i Norge. Syftet med certifieringen är att skapa tydliga, enkla och enhetliga riktlinjer för vad som gäller vid e-handel, både för konsumenter och företag. Trygg e-handel är ett registrerat varumärke som ägs av Svensk Distanshandel AB som också certifierar ansökande företag.
www.tryggehandel.se

Taggar:

Om oss

Trygg e-handel är den ledande certifieringsstandarden för seriösa e-handelsföretag i Norden. Idag finns drygt 500 certifierande e-butiker i Sverige och 40 i Norge. Syftet med certifieringen är att skapa tydliga, enkla och enhetliga riktlinjer för vad som gäller vid e-handel, både för konsumenter och företag. Trygg e-handel är ett registrerat varumärke som ägs av Svensk Distanshandel AB som också certifierar ansökande företag.www.tryggehandel.se