Sänker premierna för 200 000 hushåll

Trygg-Hansa mot strömmen Sänker premierna för 200 000 hushåll Samtidigt som försäkringsbranschen som helhet går mot en generell premiehöjning sänker Trygg-Hansa premierna för en stor del av sina privatkunder med villahem- försäkring. - Att vi kan genomföra denna sänkning beror på att vi under lång tid arbetat med ett system som ännu bättre speglar våra kunders situation, säger Thomas Olsson, produktansvarig på privatmarkand. Trygg-Hansa har idag drygt 15 procent av svenskarnas villahemförsäkringar. En majoritet av dessa, 60 procent, kommer att få sänkta premier under nästa år. Det är framförallt mindre hushåll som gynnas. - Vi är glada att kunna genomföra denna sänkning för våra kunder och tycker att denna indelning är mer modern och rättvis. Man får inte glömma att vi förvaltar våra kunders pengar och kunderna betalar till ett kollektiv. Under de senaste åren har kollektivet förändrats och den nya indelningen blir mer exakt. Varje grupp skall trots allt betala sina egna kostnader säger Thomas Olsson. Det är en rad faktorer och argument som bidrar till att 200 000 kunder får en premiesänkning. Var man bor, yta och antal familjemedlemmar är några exempel. En del av kunderna kommer att få höjda premier under året. - Givetvis är riskerna större i ett större hushåll med många medlemmar. Dessutom är inte inbrottsrisken den största utgiftsposten för oss som man lätt kan tro utan istället vattenskador och brand. Men sett till helheten tror jag att våra kunder kommer att tycka att den nya premieindelningen är mer rättvis, säger Thomas Olsson. Trygg-Hansa förändrar även lösöresbeloppet och inför en nivå så att försäkringen alltid täcker lösöre upp till 1 miljon. Dessutom har Trygg- Hansa utvecklat ett stort utbud av tilläggsförsäkringar vilket ger individuella valmöjligheter för den som har större behov av försäkringsskydd. Av Trygg-Hansas kunder kommer 60 procent få en sänkning av premierna. 20 procent av kunderna får ingen förändring och 20 procent en ökning med i genomsnitt 10 procent. För ytterligare information: Thomas Olsson, produktansvarig privatmarkand, 08 693 13 46, 070 267 78 28 Elisabeth Sahlin, pressekreterare Trygg-Hansa 08 693 14 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Trygg-Hansa har runt 1500 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa

Prenumerera

Dokument & länkar