Trygg-Hansa intensifierar den nordiska integrationen med gemensam ledning

Trygg-Hansa intensifierar den nordiska integrationen med gemensam ledning Med etableringen av en gemensam nordisk ledning går sammanslagningen med danska Codan Forsikring nu in i fas 2. Samtidigt avgår Trygg-Hansas VD, Håkan Danielsson, eftersom han inte stöder den framtida strategin. Integrationen mellan danska Codan A/S och svenska Trygg-Hansa Försäkrings AB tar nu fart på allvar. Under år 2002 startades arbetet med att samordna en rad stabs- och stödfunktioner - IT, HR, Kommunikation med mera. Vid årsskiftet startar nästa fas som kommer att beröra verksamhetsenheterna. I går godkände Trygg-Hansas styrelse fortsättningen på företagets nordiska strategi som har en fullständig integration som slutmål. Beslutet innebär bland annat att en gemensam nordisk företagsledning för hela koncernen upprättas från och med årsskiftet, där de verksamhetsansvariga från både Trygg-Hansa och Codan placeras tillsammans med högsta ledningen. - Vi har stora förväntningar på den fortsatta integrationen mellan företagen. Fas 1 gick bra och vi kan redan nu se att det kommer uppstå betydande synergieffekter när en nordisk företagsledning etableras, säger Jens Erik Christensen, högste chef för den nordiska försäkringskoncernen. För att stärka den nordiska integrationen kommer Jens Erik Christensen, 53, att vara VD för både Trygg-Hansa Försäkrings AB och Codan A/S. Samtidigt kommer koncernchef Poul Mortensen, 47, som i dag är chef för den danska verksamheten, att bli COO (Chief Operating Officer) och blir därmed verksamhetsansvarig för skadeförsäkringar i Danmark och Sverige, med undantag för Marinförsäkringar. Den tidigare koncernchefen (VD) i Trygg-Hansa, Håkan Danielsson, 42, har valt att inte vara med i den nya organisationen på grund av oenighet om genomförandet av den framtida nordiska strategin. - Vi har diskuterat situationen men har inte kunnat enas. Istället har vi enats om att avbyta samarbetet i vänskaplig anda, säger Håkan Danielsson. Jens Erik Christensen önskar att ge Håkan Danielsson en eloge för hans betydelsefulla insats för Trygg-Hansa sedan Codan köpte företaget 1999. Som ordförande för Försäkringsforbundet har Håkan Danielsson också gjort sig ett namn inom försäkringsbranschen. Jens Erik Christensen har accepterat Håkan Danielssons beslut. Håkan Danielsson kom till Codan-koncernen 1997, ursprungligen som chef för Holmia, som fusionerats in i Trygg-Hansa när Codan 1999 köpte företaget av SEB-koncernen. Håkan Danielsson avgår vid årsskiftet men står till koncernledningens förfogande fram till utgången av juni månad 2004. Advokat Henrik Christrup, 67, kommer från årsskiftet att ersätta Jens Erik Christensen som styrelseordförande i Trygg-Hansa. Henrik Christrup kommer också att vara styrelseordförande i Codan. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=33046 Eventuella frågor om detta pressmeddelande ställs till: Jens Erik Christensen, CEO, Trygg-Hansa och Codan, telefon +45 22 55 43 19 Poul Mortensen, COO, Trygg-Hansa och Codan, telefon +45 33 55 57 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00050/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00050/bild.html Bilder

Om oss

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Trygg-Hansa har runt 1500 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa