Jeanette Gustafsdotter ny VD för Tidningsutgivarna

Jeanette Gustafsdotter blir ny VD för TU, Tidningsutgivarna. Idag är hon VD för Mäklarsamfundet.  Jeanette Gustafsdotter är jurist och journalist och har lång redaktionell erfarenhet från såväl TV4 som Sveriges Television. Hon tillträder den nya tjänsten under hösten eller senast den 8 december.

Tidningsutgivarnas blivande VD Jeanette Gustafsdotter kommer närmast från jobbet som VD för Mäklarsamfundet där hon varit sedan hösten 2009.

– Det känns mycket roligt och jag är tacksam för att jag fått detta uppdrag. Det blir som att jag återvänder till en bransch där jag en gång började, säger Jeanette Gustafsdotter.

Jeanette Gustafsdotter är jurist med specialisering inom medierätt och upphovsrätt. Hon har också många års erfarenhet av redaktionellt arbete på såväl TV4 som Sveriges

Television.

– Jag är jättenöjd med att Jeanette tackade ja till jobbet. Vi hade många mycket kvalificerade sökanden, säger Tomas Brunegård, styrelseordförande Tidningsutgivarna.

Mediebranschen förändras snabbt. För TU är viktiga frågor att stärka och utveckla yttrandefriheten i en allt mera svåröverblickbar samhällsförändring samt att stärka branschens förutsättningar att utvecklas på ett positivt och dynamiskt sätt

En framtida utmaning består bland annat i att säkerställa att beslutsfattare förstår medlemsföretagens viktiga frågeområden och förutsättningarna för att hantera dessa.  Till exempel avseende beslut om yttrandefriheten som är en grundpelare i en demokrati.

En annan framtida utmaning handlar om att förstå medlemsföretagens roll ur ett europeiskt perspektiv och vilka frågor som därmed kommer att ses i ett nytt ljus. Allt fler beslut flyttas från Stockholm till Bryssel. Till exempel konkurrensfrågor och forskningsfrågor.

För mer information, kontakta:

Jeanette Gustafsdotter, telefon 070-624 45 56, Tomas Brunegård, telefon 070-562 44 00

Pressbilder

Pressbilder på Jeanette Gustafsdotter finns på Mäklarsamfundets sajt under pressrum: http://www.maklarsamfundet.se/maklartemplates/Page.aspx?id=2002

Jeanette Gustafsdotter
VD på Mäklarsamfundet sedan hösten 2009, vice ordförande/ledamot i Sveriges Radios styrelse 2003-2010, vice VD och kommunikationschef på SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) 2003 - 2009, sitter i styrelsen för Fryshuset, Biototal AB och Gustavsbergs Konsthall.  1992 - 2001 arbetade Jeanette framförallt på Sveriges Television och dessförinnan på TV4 med olika redaktörsuppdrag på nyhets- och samhällsredaktionerna.

Jeanette Gustafsdotter är jurist med specialisering inom medierätt och upphovsrätt. Hon skriver böcker inom den juridiken samt regler och praxis för journalister och kommunikatörer: Murvlarnas lagbok (Fojos förlag, 1997, utgiven i fyra uppl. Senast 2008), Informationsjuridik vid kriser – en studie om regelverk och praxis för informationsarbete (Styrelsen för psykologiskt försvar, 2002) samt Rätt i kris – rätt juridiskt och etiskt vid mötet med medier i kriser och olyckor (Krisberedskapsmyndigheten, 2007), nyreviderad version Rätt i kris 2011 (Myndigheten Beredskap och Samhällsskydd).

TU/ Tidningsutgivarna

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. www.tu.se