TULIKIVI FÖRNYAR KOLLEKTIONEN AV KERAMISKA ELDSTÄDER

Tulikivis kollektion av keramiska eldstäder förnyas i maj 2014, när bolaget lanserar en ny modern kollektion. Den harmoniska avskalade kollektionen består av sex keramiska stommar som kan förses med flera olika beläggningar samt höjd- och färgalternativ. Genom att kombinera ytmaterialen på olika sätt kan man skapa över 1 000 olika eldstäder. De nya brasugnarna Kalla, Vaala, Mustio, Nuuta, Lentua och Jalanti är döpta efter finska insjöar.

De nya keramiska brasugnarna ersätter de gamla Kermansavi-modellerna

Tulikivi lanserar sex nya eldstadsstommar i maj 2014. Deras egenskaper har planerats utifrån deras användningssyfte och placering: som rumsavdelare, mot rak vägg eller i ett hörn, med eller utan lågtemperaturugn eller med bakugn. De nya brasugnsmodellerna med keramisk stomme kan monteras traditionellt genom murning på byggarbetsplatsen eller levereras i komplett skick från fabriken och då går monteringen på några timmar.

– Förnyelsen av kollektionen anknyter till omstruktureringen av Tulikivis produktion genom vilken bolaget slutar tillverka egna kakel och övergår till högklassiga plattor i helsten i beläggningen av sina keramiska eldstäder. Dessa plattor är tillverkade i mycket hållbart och enfärgat keramiskt material av hög kvalitet, vilket möjliggör stora ytor utan fogar på eldstäderna. Eldstädernas keramiska stommar tillverkas fortfarande på vår fabrik i Heinävesi. Tulikivis gamla keramiska brasugnskollektion försvinner ur sortimentet så småningom, berättar Tulikivis försäljnings- och marknadsföringsdirektör Anu Vauhkonen.

Över 1 000 varianter med kombinationer av beläggnings- och färgalternativ

Tulikivis nya brasugnar får ett personligt utseende med olika ytmaterial och färgalternativ. Det finns fem alternativa ytmaterial: riven yta, delvis kaklad, helt belagd med tudelad platta, belagd med stor vågrät platta eller helt foglös yta. Plattornas och den rivna beläggningens naturliga färgskala består av nyanser i vitt, grått, brunt och svart. Plattorna i helsten kan beställas både med polerad och matt yta. Plattorna bearbetas, skärs och slipas på Tulikivis fabrik i Heinävesi. Materialets jämna kvalitet garanterar att plattorna tål ugnens stora temperaturväxlingar. Tack vare den jämna färgkvaliteten har också plattornas kanter samma färg som den övriga ytan.

Tulikivi utvecklar gastäta luckor

De avskalat moderna luckorna är infällda i ytbeläggningen. Färgalternativen för de liggande och stående luckorna är silver och svart. Brasugnarna har inga synliga sotningsluckor, utan allt underhåll såsom sotning och borttagning av aska sker via en servicelucka. Brasugnen Kallas DUO-modell som kan användas som rumsavskiljare har en lucka på både fram- och baksidan, och således kan den användas på bägge sidor. Jalantis bakugnslucka kan placeras på vilken sida som helst: framför, bakom, till höger eller vänster.

– Tulikivis nya keramiska eldstäder har designats för att motsvara moderna byggkrav. Eldstäderna fungerar stabilt oberoende av rumsluften: förbränningsluften hämtas utifrån och luckorna är gastäta. Därför stör inte brasugnen ventilationen i bostaden och använder inte redan uppvärmd inomhusluft för förbränning. I saneringsobjekt kan förbränningsluften dock också tas från bostaden. De nya brasugnarna kan dessutom kopplas till Tulikivi Green W10-vattenvärmesystemet, varvid värmen från eldstaden kan utnyttjas för uppvärmning av hushållsvatten, berättar Vauhkonen.

De keramiska eldstädernas hjärta tillverkas i återvunnet material

Stommen i Tulikivis keramiska eldstäder består av eldfast Celsius-gjutmassa som bolaget utvecklat och som tillverkas av högbränd krossad keramik med rent aluminatcement som bindemedel. Tack vare materialet tål brasugnens inre delar mycket höga temperaturer. Stommarna tillverkas av återvunnen krossad keramik.

De nya keramiska brasugnarna kan beställas i olika storlekar för rum med varierande takhöjd. Brasugnarnas höjd är 1500, 1800 eller 2100 millimeter. Lågtemperaturugnarna levereras med en höjd på 1800 eller 2100 millimeter och Jalanti-brasbakugnen med en höjd på 1800, 2100 eller 2400 millimeter. Sortimentet av Tulikivis keramiska brasugnar kommer att utökas nästa höst då en mer traditionell kollektion lanseras.

Keramik som eldstadsmaterial:

  • Den keramiska lermassan bränns i 1250 graders temperatur varvid den förtätas och får sin eldfasta form.
  • Tekniska fördelar med keramik är en låg värmeexpansionskoefficient och jämn eldfasthet.
  • Därför håller eldstäder med keramisk stomme mycket länge.

Produktinformation:                

Kalla, brasugn med rektangulär lucka, pris inklusive montering från: 3990 €,

Kalla DUO (luckor på bägge sidor), pris inklusive montering från: 5190 €, bredd: 1 000 mm, djup: 600 mm, höjd: 1500/1800/2100 mm.

Vaala, brasugn med stående lucka, pris inklusive montering från: 3390 €, bredd: 800 mm, djup: 600 mm, höjd: 1500/1800/2100 mm.

Mustio, brasugn med lågtemperaturugn, pris inklusive montering från: 4690 €, bredd: 800 mm, djup: 600 mm, höjd: 1800/2100 mm.

Nuuta, hörnbrasugn med stående lucka, pris inklusive montering från: 3390 €, bredd: 800 mm, djup: sida 450 mm och från hörnet till framsidan 805 mm, höjd: 1500/1800/2100 mm.

Lentua, hörnbrasugn med lågtemperaturugn, pris inklusive montering från: 4690 €, bredd: 800 mm, djup: sida 450 mm och från hörnet till framsidan 805 mm, höjd: 1800/2100 mm.

Jalanti, priserna fastställs senare, bredd: 1 000 mm, djup: 800 mm, höjd: 1800/2100/2400 mm.


Ytterligare information:           

Tulikivi Oyj, www.tulikivi.fi

försäljnings- och marknadsföringsdirektör Anu Vauhkonen, tfn 0207 636 560, anu.vauhkonen@tulikivi.fi

Kommunikation:                      

PR- och kommunikationsbyrå Promode Oy, tfn (09) 170 070

Heidi Azinur, heidi.azinur@promode.fi/kommunikation och bildmaterial

Bildbank:                                  

www.tulikivi.fi - Medialle - Kuvapankki

Konsumentförfrågningar:        

Tulikivi Oyj, tfn 0403 063 001

Återförsäljning:

Tulikivi-studior och Tulikivi-återförsäljare runt om i landet

Tulikivi bildas av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag och är världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Tulikivi har tre produktgrupper: Eldstäder, Bastur och Inredning. Tulikivi och dess kunder uppskattar välbefinnande, inredning och fördelarna med bioenergi. Tulikivis omsättning är cirka 45 miljoner euro, varav exportens andel uppgår till hälften. Tulikivi har cirka 300 anställda.

Taggar:

Dokument & länkar