Tulikivis elektriska bastuaggregat bygger på högteknologi och ger bastun en personlig image

Tulikivi bastuaggregatens moderna design och innovativa elektronik gör bastubadandet till en njutning för alla sinnen. Aggregatmodellerna är Naava i täljsten, keramiska Nuoska och Rae i natursten. Bastuaggregatens elektronik gör det möjligt att reglera temperaturen rentav med en grads noggrannhet.

Tulikivis bastuaggregat är ett inredningselement i hemmet

Tulikivis elektriska bastuaggregatmodeller Naava, Nuoska och Rae är avsedda för familjebastur. Naava och Nuoska kan dessutom integreras i bastulaven genom att sänka ner aggregatets nedre del i bastulavens konstruktion. Med bastuaggregaten följer en keramisk värmesensor som installeras i väggen eller taket och med vilken temperaturen kan regleras exakt.

Traditionella Naava är beklätt med pärlgrå, fräst täljsten som lagrar värme och avger den långsamt och mjukt. Keramiska Nuoska ger bastun en lyxig spastämning. Aggregatet fås med mattvit eller grafitsvart yta. Avskalade Rae passar inredare som uppskattar ett grafiskt utseende. Rae fås som en naturvit version i Carraramarmor och som en mörkgrå version i granit. Tulikivi har formgivit bastuaggregaten i samarbete med den Åbobaserade designbyrån Infinity Oy. Som tillbehör tillhandahåller Tulikivi vita Tulikivi Deco-bastuugnsstenar (5–10 cm i diameter) som placeras ovanpå de bastustenar som lagrar och avger värmen inne i aggregatet.

Tulikivis elektriska bastuaggregat kan kopplas till KNX-husautomationssystem

Tulikivis nya elektriska bastuaggregat kan direktanslutas till KNX-husautomationssystem utan separat styrcentral. Om lägenheten saknar KNX-husautomationssystem styrs aggregatet med Tulikivi Touch Screen styrcentral. Med hjälp av elektroniken kan temperaturen i stenutrymmet och bastun regleras med en grads noggrannhet. Tack vare den exakta temperaturregleringen kan bastuaggregatets energiförbrukning sänkas med upp till 30 procent. Med hjälp av elektroniken kan man också följa upp energiförbrukningen och driftstimmarna.

Marknads & Försäljningschef Magnus Ridderstad, tel: 0701-692 355, magnus.ridderstad@tulikivi.fi

Tulikivi bildas av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag och är världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Tulikivi har tre produktgrupper: Eldstäder, Bastur och Inredning. Tulikivi och dess kunder uppskattar välbefinnande, inredning och fördelarna med bioenergi. Tulikivis omsättning är cirka 50 miljoner euro, varav exportens andel uppgår till hälften. Tulikivi har cirka 350 anställda.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Tulikivi bastuaggregatens moderna design och innovativa elektronik gör bastubadandet till en njutning för alla sinnen.
Twittra det här