TULIKIVIS HIISI, AALTO OCH KIDE BILDAR ETT MODERNT BRASUGNSKONCEPT

Hiisi, Aalto, och Kide 2 är Tulikivis nya brasugnskoncept som präglas av rena linjer och eleganta dämpade färger som passa bra i en modern inredning. Trots den kompakta storleken lagrar Hiisi, Aalto och Kide 2 effektivt värme, som frigörs i rummet i form av behaglig strålningsvärme. Täljstensugnen Hiisi utgör grunden för konceptet. Den fås med naturlig färg eller med ljus eller mörk Tulikivi Color-beläggning. Aalto och Kide 2 har Tulikivi Figure-beläggning som möjliggör olika ytstrukturer.

– Tulikivis moderna eldstäder Hiisi, Aalto och Kide har också en utmärkt verkningsgrad och låga utsläpp, som redan i dag understiger världens strängaste utsläppsnormer som träder i kraft 2015. Trots den smäckra konstruktionen är modellerna hybridbrasugnar, vilket innebär att man kan elda både pellets och ved i eldstaden utan extra utrustning. Dessutom kan version 4 av eldstäderna kompletteras med W10-vattenvärmesystem, berättar Tulikivis produktutvecklingschef Jari Sutinen.

Täljstenseldstaden Hiisi fås med täljstensbeläggning med vågrät fräsning eller med vit eller mörk Tulikivi Color-beläggning. Eldstäderna Aalto och Kide 2 är försedda med Hiisis innerstomme i täljsten och belagda med ytmaterialet Tulikivi Figure, som är ett unikt, eldfast formgjutet beläggningsmaterial bestående av gjutmassa och täljsten. Tulikivi Figure möjliggör olika slags ytstrukturer: Aalto har en böljande yta, medan Kide 2 har en yta som bildar tredimensionella kristaller. Färgalternativen för Aalto och Kide 2 är vit respektive mörkgrå.

Tulikivis Hiisi, Aalto och Kide har formgivits i samarbete med designbyrån Infinity. De moderna brasugnarnas rena linjer saknar synliga luftintag samt ask- och sotningsluckor som skulle bryta det enhetliga visuella intrycket. De rena linjerna fullbordas av luckan som ligger i nivå med brasugnens yta och som sprider eldens sken ut i rummet.

Produktinformation:

Hiisi 2, yttre mått: bredd 610 mm, djup 610 mm, höjd 1680 mm
Hiisi 4, yttre mått: bredd 850 mm, djup 610 mm, höjd 1440 mm

Hiisi 5, yttre mått: bredd 850 mm, djup 610 mm, höjd 1485 mm

Aalto 2 G och Aalto 2 V, yttre mått: bredd 610 mm, djup 610 mm, höjd 1680 mm

Aalto 4 G och Aalto 4 V, yttre mått: bredd 850 mm, djup 610 mm, höjd 1440 mm

Kide 2 V och Kide 2 G, yttre mått: bredd 610 mm, djup 610 mm, höjd 1680 mm

Kide 4 V och Kide 4 G, yttre mått: bredd 850 mm, djup 610 mm, höjd 1 440 mm

Marknads & Försäljningschef Magnus Ridderstad, tel: 0701-692 355, magnus.ridderstad@tulikivi.fi

Tulikivi bildas av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag och är världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Tulikivi har tre produktgrupper: Eldstäder, Bastur och Inredning. Tulikivi och dess kunder uppskattar välbefinnande, inredning och fördelarna med bioenergi. Tulikivis omsättning är cirka 50 miljoner euro, varav exportens andel uppgår till hälften. Tulikivi har cirka 350 anställda.

Taggar: