Tulikivis nya täljstenskamin Kaira har utmärkt värmelagrings-förmåga, modern design och klarar världens strängaste utsläppsnormer

Tulikivis nya Kaira är en tekniskt avancerad täljstenskamin vars runda design är i linje med den mjuka värme som den avger. Genom den bågformade luckan belyses hela rummet av lågorna. Kaira är försedd med Autopilot-förbränningsautomatik som ger en mycket bra verkningsgrad och användarvänlighet. Kaira klarar världens strängaste utsläppsnormer och den är konstruerad kring en stålstomme belagd med Tulikivis täljsten.

Låga utsläpp

Kaira är försedd med Autopilot-förbränningsautomatik. Den gör att täljstenskaminen är mycket lätt att använda eftersom man inte behöver reglera luftintaget till eldstaden hela tiden. Tack vare Autopilot uppnår Kaira också en hög verkningsgrad på 80 procent. Med andra ord behövs det betydligt mindre ved för att elda i Kaira än i vanliga kaminer. Tack vare Autopilot producerar Kaira dessutom mycket låga utsläpp av damm och kolmonoxid som klarar tyska BImSchV, världens strängaste utsläppsnormer.

Kaira är tillräckligt tät för lågenergihus

Täljstenskam inen Kaira har en tät konstruktion. Den kan dessutom förses med utomhusluftintag, vilket innebär att ersättningsluften leds direkt in i eldstaden utifrån. En viktig egenskap i synnerhet i lågenergihus, eftersom luften till eldstaden inte får tas in från själva rummet i sådana hus. Tulikivis Kaira har också godkänts av tyska DIBt (Deutches Instut für Bautechnik). Därigenom är brasugnen tillräckligt tät för just lågenergihus.

Annan kringutrustning till Kaira är skorstensanslutning och extra värmelagrande massa, tack vare vilken eldstaden lagrar mer värme än traditionella eldstäder med stålkonstruktion.

Produktinformation: Inredningsbrasugn Kaira (tre storlekar): höjd: 1,5 m, 1,6 m och 1,8

Marknads & Försäljningschef Magnus Ridderstad, tel: 0701-692 355, magnus.ridderstad@tulikivi.fi

Tulikivi bildas av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag och är världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Tulikivi har tre produktgrupper: Eldstäder, Bastur och Inredning. Tulikivi och dess kunder uppskattar välbefinnande, inredning och fördelarna med bioenergi. Tulikivis omsättning är cirka 50 miljoner euro, varav exportens andel uppgår till hälften. Tulikivi har cirka 350 anställda.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Tulikivis nya Kaira är en tekniskt avancerad täljstenskamin vars runda design är i linje med den mjuka värme som den avger. Genom den bågformade luckan belyses hela rummet av lågorna. Kaira är försedd med Autopilot-förbränningsautomatik som ger en mycket bra verkningsgrad och användarvänlighet. Kaira klarar världens strängaste utsläppsnormer och den är konstruerad kring en stålstomme belagd med Tulikivis täljsten.
Twittra det här
Kaira är försedd med Autopilot-förbränningsautomatik. Den gör att täljstenskaminen är mycket lätt att använda eftersom man inte behöver reglera luftintaget till eldstaden hela tiden. Tack vare Autopilot uppnår Kaira också en hög verkningsgrad på 80 procent. Med andra ord behövs det betydligt mindre ved för att elda i Kaira än i vanliga kaminer. Tack vare Autopilot producerar Kaira dessutom mycket låga utsläpp av damm och kolmonoxid som klarar tyska BImSchV, världens strängaste utsläppsnormer.
Twittra det här