• news.cision.com/
  • TULL-KUST/
  • Uppdaterad Rapport från TULL-KUST: Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar – om resursurholkningen för Kustbevakningen

Uppdaterad Rapport från TULL-KUST: Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar – om resursurholkningen för Kustbevakningen

Report this content

Förbundet TULL-KUST presenterar idag en uppdaterad rapport med ny fakta som visar att resursurholkningen av Kustbevakningen, trots budgettillskott 2022, omöjliggör myndighetens samhällskritiska uppdrag och leder till en rad negativa konsekvenser för såväl det brottsbekämpande arbetet som för miljö- och räddningsuppdrag. Samtidigt innebär också det försämrade säkerhetsläget i Europa och kring Östersjön att nya krav och förväntningar ställs på Kustbevakningen som riskerar att inte leva upp till dessa.

- Under rådande säkerhetsläge är det uppenbart att långsiktiga anslagsökningar tillsammans med fler anställda krävs för att Kustbevakningen ska kunna leva upp till kraven som gäller stärkt totalförsvar och krisberedskap, men även för att kunna fullfölja våra kärnuppdrag, säger Johan Lindgren, förbundsordförande TULL-KUST. 

Med en utökad roll i rättskedjan tillsammans med en ökad förväntan att utföra ytterligare resurskrävande uppgifter inom totalförsvaret och vid händelse av miljö-katastrof, är Kustbevakningens uppdrag idag mer samhällskritisk än någonsin. Myndigheten är dock kraftigt underfinansierad och har ett akut behov av att öka antalet anställda i den operativa verksamheten med runt 200 kustbevakare. Vid flera tillfällen under 2021 blev det uppenbart hur sårbar verksamheten är på grund av den rådande personalbristen. 

- 2021 blev tyvärr ett bevis på vad vi i TULL-KUST har larmat om under lång tid. Ett flertal incidenter ägde rum mycket nära varandra i tiden, och samtliga krävde Kustbevakningens omedelbara närvaro. Tur, tillfälligheter och oerhört engagerad och kunnig personal avvärjde vad som skulle ha kunnat utvecklats till en nationell katastrof, säger Johan Lindgren. 

Det finns också ett behov av att investera i ny utrustning. Till exempel är Kustbevakningens äldsta fartyg 40 år och har nått slutet av sin tekniska livslängd. Nya investeringar behövs därför i fartyg, men också i flygplan. Som samhällets plattform till sjöss utför Kustbevakningen sitt viktiga arbete tillsammans med en rad andra myndigheter såsom Polisen, Tullverket, Havs- och vattenmyndigheten och Frontex. Kustbevakningens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag är centralt för att även andra myndigheter ska kunna utföra sina uppdrag.

För att läsa rapporten och hitta ytterligare information, besök vår hemsida www.tullkust.se  eller www.gränsfakta.com 

Kontakt: Förbundsordförande Johan Lindgren 070-645 44 32
TULL-KUST består av 2 000 tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen. 

Prenumerera

Dokument & länkar