Skandia börjar sälja Tundras fonder

Nu kan Tundras fonder även köpas via Skandia. Tundra Fonder har slutit ett distributionsavtal med Skandia och har sedan tidigare även avtal med både svenska, norska och finska distributörer.

Tundra Fonder har sedan starten i oktober 2011 vuxit kraftigt och har idag sex fonder med inriktning mot tillväxt- och gränsmarknader och ett förvaltat kapital på 1,5 miljarder kronor. Nyligen har distributionen utökats med Skandia som numera erbjuder Tundras fonder i sitt fondutbud. Tidigare i år inleddes samarbete med Max Matthiessens fondtorg MaxFonder liksom Garantum Fondkommission.

- Vi är glada att våra kunder nu har ytterligare kanaler att köpa Tundras fonder genom. Efterfrågan i kundledet för framtidens tillväxtmarknader är enormt stort. I och med att vi idag erbjuder Skandinaviens bredaste utbud av gränsmarknadsfonder är vi en intressant samarbetspartner för många, säger Jon Scheiber, VD Tundra Fonder.

I Sverige har Tundra Fonder distributionsavtal med Aktiespararnas Aktieinvest, Avanza Bank, Nordnet, Fondmarknaden.se, Garantum Fondkommission, Max Matthiessen, MFEX Mutual Funds Exchange, Nasdaq OMX Nordic Fund Market samt Skandia. Via fondplattformarna finns även fonderna tillgängliga hos de flesta svenska privatbanker. 

I Finland finns distributionsavtal med Eufex och Nordnet och i Norge med Skandia och Nordnet.

För mer information: www.tundrafonder.se.

Jon Scheiber, VD Tundra Fonder, jon.scheiber@tundrafonder.se, telefon 08-551 145 70

Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på tillväxt- och gränsmarknader. Vi investerar i bolag då de ännu är okända, otillgängliga eller icke transparenta för den stora massan av vanliga fondförvaltare, men desto mer spännande och intressanta som investeringar.
Läs mer på: www.tundrafonder.se

Om oss

Tundra Fonder är en oberoende fondförvaltare specialiserad på tillväxtmarknader. Vi investerar i bolag då de ännu är okända, otillgängliga eller icke transparenta för den stora massan av vanliga fondförvaltare, men desto mer spännande och intressanta som investeringar.Läs mer på: www.tundrafonder.se

Prenumerera

Dokument & länkar