Båtluffa i Bohuslän – ny satsning gör skärgården tillgänglig för alla

Report this content

Nu ska det bli lättare att båtluffa mellan öarna och samhällena i Göteborgs och Bohusläns skärgård. Turistrådet Västsverige har med båtluffaibohuslän.se skapat en digital plattform som samlar information hur man på ett enkelt sätt tar sig fram i skärgården utan egen båt. Dessutom finns tips och inspiration i form av turförslag utifrån olika teman, till exempel båtluffa med cykel, romantisk båtluff och båtluff med familjen.

- Det finns ett stort intresse såväl lokalt, som nationellt och internationellt att komma ut och uppleva skärgården. Vad många inte har förstått är att det går utmärkt att ta sig runt i skärgården utan att ha egen båt. Därför samlar vi rederiernas information på ett och samma ställe och gör skärgården tillgänglig för fler, säger Karin Gesouli, företagsutvecklare Turistrådet Västsverige.

Positivt ur hållbarhetsperspektiv

Även om det primära syftet är att locka besökare till Bohuslän så finns det också andra positiva effekter av satsningen på att ta sig runt i skärgården med reguljär båttrafik. Att öka tillgängligheten är positivt inte minst ur hållbarhetsperspektiv.

- Vi har exempelvis utgått ifrån existerande tidtabeller och kommer förhoppningsvis att öka beläggningsgraden på båtar som redan är i trafik, vilket är positivt framför allt ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Att vi gör skärgården tillgänglig för andra människor än de med egen båt och att det finns möjlighet att välja olika prisnivåer och längd på rutter är ju också en form av social hållbarhet, säger Karin Gesouli.

Samverkan gynnar alla aktörer

Genom att samla en rad olika företag som alla har gemensamt att de kör reguljärtrafik i skärgården har också nya samverkansformer skapats. Företag som tidigare sett varandra som konkurrenter har istället börjat diskutera hur man ska göra för att till exempel synkronisera tidtabeller och bokningssystem.

- Det är viktigt att alla vi som bedriver trafik i skärgården samlar oss. Kan vi med gemensam kraft få folk att ta sig ut i skärgården gynnar det alla aktörer som kör turister längs kusten. Skärgården är till för alla – och det synliggör Båtluffa-satsningen på ett bra sätt, säger Ellinor Svensson, trafikchef Styrsöbolaget, en av aktörerna som deltar i samarbetet. 

För mer info se båtluffaibohuslän.se

Ett större urval av båtluffa-bilder finns på Turistrådet Västsveriges mediabank
 

Kontakta för mer information

Karin Gesouli, företagsutvecklare Turistrådet Västsverige
Telefon: 031-818347
Mail: karin.gesouli@vastsverige.com

 

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för information om det turistiska utbudet i Västsverige.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det finns ett stort intresse såväl lokalt, som nationellt och internationellt att komma ut och uppleva skärgården. Vad många inte har förstått är att det går utmärkt att ta sig runt i skärgården utan att ha egen båt. Därför samlar vi rederiernas information på ett och samma ställe och gör skärgården tillgänglig för fler
Karin Gesouli, företagsutvecklare Turistrådet Västsverige