Bohuskommuner skriver under politisk avsiktsförklaring om turismen

Foto: Mikael Almse

Politiker från samtliga kommuner i Bohuslän och över partigränser kommer att underteckna en avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen. Detta sker på Swedish Maritime Day den 8 april kl. 16:30 på Svenska Mässan. Det blir en historisk avslutning på seminariespåret Maritim Turism.

Det var 2012 som Bohuslän utsågs till en av fem nationella pilotdestinationer med särskilt stöd från Näringsdepartementet via Tillväxtverket. Projektet ”Bohuslän på export” ska genom riktade insatser stärka Bohusläns internationella konkurrenskraft med fokus på det maritima.  Det ska också bidra med goda exempel och innovativa lösningar som kan gagna Sveriges utveckling som turistmål. En del i arbetat har varit att skapa ett gemensamt varumärke för Bohuslän. Guiden har tagits fram som ett verktyg för företagen i besöksnäringen och skall förtydliga bilden av Bohuslän och vägleda i prioriteringar inom både produktutveckling och kommunikation.

– Att politiker från de elva kustkommunerna i Bohuslän gemensamt har tagit fram en avsiktsförklaring för utvecklingen av besöksnäringen i Bohuslän är unikt för Sverige, säger Fredrik Lindén, VD på Västsvenska Turistrådet. Samhällets engagemang är en förutsättning för att lyckas med exportsatsningen, fortsätter Fredrik Lindén.

Swedish Maritime Day är den enda mötesplatsen i Sverige som samlar intressenter från hela den maritima sektorn; näringsliv, forskning, offentliga institutioner, politiken och intresseorganisationer. Kustkonferensen, som Västsvenska Turistrådet arrangerat sedan 2005, är numera en del av Swedish Maritime Day. Bland talarna finns bland andra Viktor Johnsson, politisk sakkunnig hos näringsminister Annie Lööf, som medverkar vid undertecknandet av avsiktsförklaringen och berättar om regeringens utvecklingssatsning av exportmogna turistdestinationer.

Kontakta gärna:
Marie Linde för mer information om projektet Bohuslän på export
Ann-Charlotte Carlsson för mer information om varumärkesarbetet för Bohuslän

Taggar:

Om oss

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för information om det turistiska utbudet i Västsverige.

Prenumerera

Media

Media