Ljuskonstfestival ska göra Smögen till kulturbesöksmål

Report this content

Världsomspännande ljuskonstverk som kan ses både från land- och havssidan, med Smögens samhälle och klipplandskap som fond – det är vad som väntar alla som besöker Island of Light i helgen. Den 13-16 september ordnas för första gången en ljuskonstfestival på en ö – något som förhoppningsvis skapar ringar på vattnet för Smögen som besöksmål.

Ljuskonstfestivaler brukar vanligtvis ordnas i New York, Berlin, Sydney eller andra miljonstäder. Det var när Smögengalleristen Dulce Ahlberg besökte liknande evenemang i London och Lyon som visionen kom till henne – det här vill jag ordna på Smögen! Genom partnerskap, sponsring och samarbete med den lokala besöksnäringen har idén blivit till verklighet.

- Festivalen ska vara en hyllning till ljuset, och skapa något vackert och fascinerande för alla som bor på eller besöker Smögen. Det känns extra kul att vi är först ut att ordna en ljuskonstfestival som hålls utanför de stora miljonmetropolerna, säger Dulce Ahlberg.

Hög potential

Trots att det är första året för Island of Light ser Turistrådet Västsverige, som är en av evenemangets samarbetspartners, att det finns hög potential när det gäller att sätta Smögen på kartan.

- Vi ser Island of Light som ett spännande evenemang med hög konstnärlig verkshöjd, som har möjlighet till internationellt genomslag. Vår förhoppning är att Island of Light kan förlänga säsongen i Smögen och bidra till ökad omsättning inom besöksnäringen. Att det dessutom genomsyras av hållbarhet när det gäller alltifrån organisering av kollektivtrafik till lokal mat och engagemang från skolorna är också ett extra plus, säger Gunilla Davidsson, strategisk utvecklare kulturturism, Turistrådet Västsverige. 

Svenskt och internationellt

Både svenska och internationella konstnärer deltar i den första upplagan av Island of Light. Från utlandet kommer Österrikes Teresa Mar, britten Paul Friedlander och norske Rune Guneriussen. Deras ljuskonst blandas med en monumental happening av ljus och ljud mot Vallevikens klippor, skapat av elever från Dalarnas högskola och med installationer av svenska konstnärer. Ljuskonstverken är av förklarliga skäl synliga endast kvällstid. Men det innebär inte att det saknas programpunkter på dagarna.

 -Vi vill sätta konsten, kulturen och vetenskapen i centrum, men samtidigt göra evenemanget till en folkfest som ska vara inkluderande för alla. Dagtid hålls seminarier om ljuskonst och om miljö, med fokus på havet och hållbarhet. De deltagande konstnärerna föreläser om sitt skapande, och vi tar även upp problemet med plast i havet. På föreläsarlistan står talare från Göteborgs Universitet, Chalmers, Borealis och Nordens Ark, säger Dulce Ahlberg.
 

Kontakta för mer information

Dulce Ahlberg, festival director/artistic co-director, Island of Light
Telefon: 0736-776019
Mail: dulce@islandoflight.se

Gunilla Davidsson, strategisk utvecklare kulturturism, Turistrådet Västsverige
Telefon: 031-818358
Mail: gunilla.davidsson@vastsverige.com 

Turistrådet Västsverige
info@vastsverige.com
Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för information om det turistiska utbudet i Västsverige.

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi ser Island of Light som ett spännande evenemang med hög konstnärlig verkshöjd, som har möjlighet till internationellt genomslag.
Gunilla Davidsson, strategisk utvecklare kulturturism, Turistrådet Västsverige