Nytt rekord för kommersiella gästnätter i Västsverige

För tredje året i rad slår den västsvenska besöksnäringen rekord när det gäller kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. Drygt 9,6 miljoner (9 646 421) lyder den nya rekordnoteringen. 

Utvecklingen på hotell, stugbyar och vandrarhem var under året mycket positiv. Till skillnad mot 2016, då ökningen inom dessa boendeformer framförallt kunde härledas till Göteborgsregionen, går gästnattsvolymerna nu upp också i Bohuslän (+ 4,5 procent), Dalsland (+ 11,3 procent), Skaraborg (+7,5 procent) och Sjuhärad (+7,2 procent).

Den preliminära campingstatistiken visar på en viss minskning av campingövernattningar för Västsverige som helhet (-1 procent), även om gästnätterna från utländska besökare ökar något (+1,1 procent).

- Otroligt roligt med ett tredje rekordår i rad för kommersiella gästnätter i Västsverige. Det globala resandet ökar alltjämt, och vi är verkligen inne i en positiv trend som sträcker sig långt utanför Västsverige, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Gästnattsökningarna i Västsverige kommer till stor del från de närmast belägna närmarknaderna Norge, Danmark och Tyskland. De brittiska övernattningarna minskar något.

- Att våra närmaste grannar Norge, Danmark och Tyskland besöker Västsverige i större utsträckning är ett tecken i tiden. Hållbart resande blir viktigare och viktigare, och det är något som påverkar alla. Vi på Turistrådet har exempelvis valt att satsa mer på närmarknaderna och prioriterat ner länder som Kina och USA, säger Fredrik Lindén. 


Gästnattsrapport Västsverige - helåret 2017

 

Kontakta för mer information

Victor Johansson, analytiker Turistrådet Västsverige
Telefon: 031-818315
Mail: victor.johansson@vastsverige.com

Taggar:

Om oss

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för information om det turistiska utbudet i Västsverige.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att våra närmaste grannar Norge, Danmark och Tyskland besöker Västsverige i större utsträckning är ett tecken i tiden. Hållbart resande blir viktigare och viktigare, och det är något som påverkar alla. Vi på Turistrådet har exempelvis valt att satsa mer på närmarknaderna och prioriterat ner länder som Kina och USA
Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige