Positiva sommarförväntningar inom västsvenska besöksnäringen

Report this content

Den västsvenska besöksnäringsnäringen tror på fler gäster och bättre omsättning under sommaren 2018 jämfört med 2017. Det visar Besöksnäringsindex, som är Turistrådet Västsveriges årliga mätning av näringens förväntningar. Det övergripande indexet når 2018 72 – att jämföra med 2017 års index på 67. 

Besöksnäringsindex räknas fram utifrån ett frågeunderlag som besöksnäringsverksamheter ur Turistrådet Västsveriges affärssystem får svara på via en årlig webbenkät. Det finns en stor optimism hos de tillfrågade verksamheterna – oavsett om det gäller förväntad omsättning, investeringar, antal gäster eller förväntat antal arbetade timmar.

- Det känns glädjande att Besöksnäringsindex fortsätter ligga på en hög nivå. Det gynnar alla oss som verkar inom besöksnäringen, och spiller så klart också över på andra branscher – inte minst handeln, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Mest positivt inom restaurang/café

Allra mest positiva av de tillfrågade är restauranger och caféer. 6 av 10 svarande företag inom detta segment förväntar sig en ökning när det gäller besöksvolymer och omsättning sommaren 2018 jämfört med 2017. Övriga tror, med något enstaka undantag, på en lika bra sommar som 2017.

- Turistrådet ser Besöksnäringsindex som en bra barometer för det allmänna läget i Västsveriges besöksnäring. Svarsfrekvensen bland de tillfrågade ligger nära 60 procent, vilket säkerställer undersökningens trovärdighet som en bra indikator, säger Fredrik Lindén.

Fler övernattningar januari-april

2017 blev det tredje rekordåret i rad för den västsvenska besöksnäringen när det gäller antal gästnätter, som då uppgick till strax över 9,6 miljoner. Den positiva trenden har fortsatt även in i 2018. På hotell, stugbyar och vandrarhem har det gjorts 2 % fler övernattningar under januari-april, än under motsvarande period 2017.

Infografik - Besöksnäringsindex 2018

Kontakta för mer information

Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige – fredrik.linden@vastsverige.com, 031-818308
Victor Johanson, analytiker Turistrådet Västsverige – victor.johansson@vastsverige.com, 031-818315
 

Turistrådet Västsverige
info@vastsverige.com
Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Några av verksamhetens viktigaste uppgifter är att utveckla turismprodukter och genomföra kampanjer i syfte att locka fler besökare till destinationen, samt att driva Västsverige.com - den officiella webbplatsen för information om det turistiska utbudet i Västsverige.

Taggar:

Citat

Det känns glädjande att Besöksnäringsindex fortsätter ligga på en hög nivå. Det gynnar alla oss som verkar inom besöksnäringen, och spiller så klart också över på andra branscher – inte minst handeln
Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige