Arete tecknar ramavtal med Statskontoret

Report this content

Arete tecknar ramavtal med Statskontoret Arete har tecknat ett ramavtal med Statskontoret inom området informationsförsörjning för den offentliga sektorn. Avtalet avser både produkter och tjänster inom indata-, ärende-, dokument- och utdatahantering. Arete är ett av tjugo utvalda företag. Statskontoret uppskattar att försäljningen över ramavtalet kommer att omsätta 300 Mkr under en 24 månadersperiod med möjlighet till 12 månaders förlängning. Samtliga statliga myndigheter och verk samt flertalet av kommuner, landsting, stiftelser och föreningar med anknytning till staten har rätt att avropa tjänster och produkter. Arete erbjuder tillsammans med sina partners ett komplett produktutbud med Lotus Notes/Domino som plattform samt ett antal nischade specialprodukter. "Aretes försäljning till offentlig sektor har ökat de senaste åren. Det är glädjande att vi får ytterligare förtroende från Statskontoret" säger Anders Hägg, VD Arete. "Vi känner oss också mycket stolta över Statskontorets utvärdering, som visar att vi ligger i topp på ett flertal områden däribland inom indata (e-blanketter och scanning), diarie-föring och ärendehantering samt e- arkivering. Arete har även tidigare rankats högt av Statskontoret. Vid en utvärdering av över 100 IT-konsultbolag som Statskontoret gjorde hösten 2001 rankades Arete 1:a inom system-utveckling. Arete erbjuder sina kunder erfarna IT-konsulter i individuella uppdrag samt i projekt-, support- och driftåtaganden. Aretes spetskunskap finns inom systemutveckling, affärssystem, driftstöd och kommunikation. Arete finns i Stockholm, Uppsala och Västerås och ingår sedan år 2000 i TurnIT. För mer information se www.arete.se TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Bolaget grundades 1996 och omsatte 1 749 Mkr under 2001. För mer information se www.turnit.se. För mer information kontakta: - Anders Hägg, VD Arete, Tel: 08 785 22 02, Mobil: 070 585 10 28, anders.hagg@arete.se - Pär Larsson, VD Arete Ambrosia, Tel 08 50 60 2401, Mobil: 070 55 333 99, perla@ambrosia.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT, Tel: 08 545 877 45, Mobil: 0709 65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar