Delårsrapport för Januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport för Januari-juni 2002 TurnIT AB (publ) 12 augusti, 2002 Januari-juni 2002 - Koncernens omsättning uppgick till 645,4 (948,4) Mkr - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -30,7 (-5,8) Mkr - Resultatet före skatt uppgick till -42,5 (-81,3) Mkr - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,7 (- 16,6) Mkr April-juni 2002 - Koncernens omsättning uppgick till 304,3 (447,6) Mkr - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -15,1 (-35,5) Mkr - Resultatet före skatt uppgick till -24,5 (-86,0) Mkr - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 (- 42,8) Mkr - Långsiktig bankfinansiering har erhållits - Efter periodens slut genomfördes en riktad nyemission om totalt 35 Mkr till ett antal större aktieägare. Vidare har styrelsen beslutat att göra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare under tredje kvartalet Läs hela rapporten >> ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00340/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar