Fiberdata släpper in leverantörerna i Halmstad stadsnät

Report this content

Fiberdata släpper in leverantörerna i Halmstad stadsnät Fiberdata har tecknat avtal med Halmstads IT-nät AB om leverans och drift av en tekniskt avancerad servicenod till Halmstads öppna stadsnät. Servicenoden skapar full kontroll över kunder, leverantörer och trafikflöden, och utgör därmed navet i ett lönsamt och attraktivt operatörsneutralt nät. Avtalets värde uppskattas till ca 5 Mkr, inklusive drift under 2003 och 2004. En servicenod automatiserar administrationen och centraliserar kontaktytan mellan stadsnätets slutkunder och tjänsteleverantörer. För stadsnätsägaren, h.i.t.net, är servicenoden förutsättningen för att förbli operatörsneutral och skapa tjänstekonkurrens. Servicenoden fungerar som stadsnätets marknadsplats med översikt över tjänster och leverantörer. Tjänster som annars vanligen är hårt knutna till leverantören av en anslutning kan med en servicenod levereras, kontrolleras och debiteras oavsett anslutningsform. Detta förenklar stadsnätskundens val av tjänster från flera leverantörer och ger möjlighet till ett bredare tjänsteutbud. Servicenoden utgör kopplingspunkten för all trafik och styr önskad ip- adressering, filtrering, brandväggar, trafikvolymer och hastigheter. Även funktioner för bland annat kryptering, VPN, inloggning, accounting och trafikmonitorering kan styras från servicenoden. Servicenodens kapaciteten är vida större än Halmstads behov, vilket skapar utrymme för att ansluta och hantera tjänsteleverantörer och kunder även hos närliggande kommuner. - Fiberdata har hjälpt oss hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Andra alternativ krävde större resurser, omfattande anpassning för olika kommunikationsprotokoll/operativsystem och komplexare uppgraderingar. Nu automatiserar vi arbete motsvarande en heltids drifttjänst, säger Bo Eliasson, vd Halmstads IT-nät AB. - H.i.t.net tar steget mot att bli ett av Nordens tekniskt mest avancerade och automatiserade stadsnät och vi är glada över att vara deras partner på vägen, säger Torbjörn Eriksen, vd Fiberdata AB. Servicenoden som h.i.t.net har valt är en Lucent SpringTide 7000, en mycket avancerad kombination av router och brandvägg med möjlighet att hantera samtliga operativsystem och accessformer (xDSL, kabel-TV, fiber, etc). Servicenoden sätts i drift redan i september och hela kommunens datanät ska vara anslutet till plattformen den 31 december. Samarbetet mellan Fiberdata och h.i.t.net omfattar, som tidigare meddelats, även outsourcing och drift av Halmstads stadsnät under två år. Om h.i.t.Net - Halmstads öppna stadsnät Halmstads IT-nät AB (h.i.t.net) ägs av Energiverken i Halmstad AB, Halmstads kommun och Halmstads Fasighets AB. Uppgiften är uppgift att marknadsföra och utveckla ett lokalt öppet IT-nät i Halmstad kommun för kommuninvånare, näringsliv, och organisationer samt för kommunens och de kommunala bolagens egna behov. Nätet byggs i två etapper, den första omfattar Halmstads centralort och den andra en sammanlänkning till samtliga orter i kommunen. Projekt ska vara avslutat år 2007/2008. Energiverken i Halmstad Elnät AB ansvarar för byggnation av optofibernätet samt svarar för drift och underhåll av nätet. IT-nätet byggs som ett 'öppet nät' för kommunikation där konsumenten fritt kan välja tjänster från olika leverantörer. Fiberdata bygger sedan starten 1982 stora nätverk och levererar infrastruktur för data- och telekommunikation. Affärsidén är att vara "bäst i klassen" genom att fokusera på kvalificerade kommunikationslösningar med teknik i den absoluta frontlinjen. En unik möjlighet att kombinera standardlösningar med kundspecifika lösningar ger Fiberdata en speciell position på marknaden. Fiberdata omsatte 323 Mkr under 2001. Fiberdata ingår sedan 1996 i TurnIT-koncernen. Fiberdata består av huvudenheterna Integration, Installation och Konsult. Mer information finns på www.fiberdata.se TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på OM Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten är indelad i två affärsområden; TurnIT Distribution och TurnIT Programvara/Konsulting, samt en enhet för finansiella placeringar. Bolaget grundades 1996. Mer information finns på www.turnit.se För mer information kontakta: Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se Torbjörn Eriksen, VD Fiberdata, Tel: 0703-24 95 35, torbjorn.eriksen@fiberdata.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar