Resultatförbättring i TurnIT

Report this content

Resultatförbättring i TurnIT TurnITs resultat före skatt har minskat från -81,3 Mkr för januari-juni 2001 till -42,5 Mkr för samma period 2002. Under andra kvartalet 2002 förbättrades resultat före skatt med drygt 60 mkr, från -86,0 Mkr för april-juni 2001 till -24,5 Mkr för april-juni 2002. TurnIT har sedan tredje kvartalet 2001 genomfört omfattande åtgärder för att stoppa bolagets negativa flöden. Bland annat har TurnIT: - Avyttrat och lagt ned Careda, Search & Select, Insert, Catwalk, Arete Re:active, Arete Time samt TurnIT Development som alla har redovisat stora förluster. Careda har ensamt åsamkat TurnIT förluster om cirka 300 Mkr. - Minskat personalstyrkan med 533 personer varav drygt 27 procent avser anställda i kvarvarande bolag - Minskat nettoskuldsättningen med 252,9 Mkr från 462,8 Mkr den 30/6- 2001 till 209,9 Mkr 30/6-2002 - Säkrat bolagets långfristiga finansiering genom att göra en riktad nyemission i juli 2002 samt lägga om kortfristig finansiering om 150 Mkr till ett långfristigt banklån. Därtill kommer en nyemission att genomföras under tredje kvartalet 2002 Affärsområde Distribution försvarade sin ställning på marknaden under första halvåret 2002 och redovisade ett positivt rörelseresultat före goodwillavskrivningar på 13,9 (23,1) Mkr för perioden januari-juni 2002. Det enskilt största negativa resultat för januari-juni 2002 svarade IAR Systems för med ett negativt rörelseresultat före goodwillavskrivningar på -21,5 (-8,6) Mkr. Omfattande kostnadsbesparande åtgärder har dock vidtagits i IAR Systems och kostnadsbesparingar motsvarande cirka 28 Mkr förväntas påverka resultatet på årsbasis. IAR Systems har under 2002 sagt upp 30 personer. "Koncernen visar fortfarande ett negativt resultat men vi har nu äntligen lyckats vända TurnITs negativa utveckling. Förlusten före skatt har nästan halverats jämfört med 2001 vilket är oerhört glädjande. De åtgärder som vi har vidtagit i år med bland annat personalminskningar kommer att innebära ytterligare kostnadsbesparingar på cirka 50 Mkr på årsbasis och kommer att börja påverka resultatet från och med 1 juli 2002", säger Kent Karlsson, VD TurnIT AB. "TurnIT bedömer att marknadsläget fortfarande är instabilt men en förbättring av marknaden förutses under andra halvåret 2002. Sommarmånaderna beräknas innebära lägre beläggning och därmed lägre fakturering för konsultföretagen. Tidigare aviserade förväntningar om ett positivt rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för TurnIT för helåret 2002 kvarstår", tillägger han. För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Christina Hillesöy, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98, christina.hillesoy@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar