TurnIT AB (publ) utser tillfällig verkställande direktör

TurnIT´s förutvarande verkställande direktör, Kent Karlsson, har som tidigare meddelats avlidit i en hjärtattack. Till tillförordnad verkställande direktör har bolagets ekonomidirektör, Elisabeth Koch, utsetts. Elisabeth Koch har varit anställd i TurnIT sedan verksamheten startade 1997 och har huvudansvar för ekonomi- och finansfrågor i koncernledningen. Rekrytringen av ny verkställande direktör har inletts. Stockholm den 17 november 2004 TurnIT AB Styrelsen

Dokument & länkar