TurnIT AB säljer dotterbolaget City Data till den finländska branschföretaget FutureCad OY

TurnIT AB, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har idag träffat avtal om försäljning av det helägda dotterbolaget CityData. Köpare är det finländska branschföretaget Future CAD OY som i huvudsak representerar samma huvudmän som CityData. CityData beräknas omsätta cirka 110 Mkr 2004 med ett positivt resultat. CityData har cirka 30 anställda huvudsakligen i Stockholm. Försäljningen kommer endast marginellt att påverka TurnITkoncernens resultat. Furture CAD är ledande distributör av kvalificerad CAD-utrustning i Finland och Baltikum.

Dokument & länkar