Årets politiska Broilers utsedda

Tidskriften Tvärdrag utser årets politiska Broilers.


Unga människor som aktiverar sig partipolitisk blir allt ovanligare. Sedan 1990 har de politiska ungdomsförbunden rasat från cirka 100 000 medlemmar till dagens 15 000, enligt LSU.
Tvärdrag tror att de flesta som engagerar sig politiskt i ungdomsförbunden gör det av ideella skäl, stark ideologisk övertygelse och engagemang. Detta oavsett vilket förbund det gäller.
Men det finns också de som utmärker sig som antingen maktens hantlangare, eller genom att vara så intresserade att söka medialt strålkastarljus att de som individer helt överskuggar den politik de påstås företräda.
Dessa unga politiker gör skäl för epitetet broilers

Politikens Broilers har ”i regel påbörjat sin politiska karriär vid späd ålder för att sedan direkt efter skolan bli yrkespolitiker (ofta inom en politisk ungdomsorganisation). Detta kan anses leda till dålig kontakt med den verklighet som den överväldigande majoritet människor som inte är politiska broilers upplever.”

Riskerna för en politisk broiler är ju att de likt gödkycklingen växer för snabbt, blir tomma på smak och kan drabbas av ”ledproblem då deras ben ej orkar bära upp de tunga kropparna”.

För att motverka medialisering och personorientering inom den unga politiska klassen utser därför tidskriften Tvärdrag Årets politiska Broilers.


Årets politiska Broiler 2008:

Frida Johansson Metso, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet
”För sin förmåga att ständigt synas i media utan något bestämt budskap.”

Årets hackkyckling 2008:
Luciano Astudillo, riksdagsledamot socialdemokraterna
”För sin lysande förmåga att förnya sin ideologiska analys i ständig samklang med partiledningen.”

Årets lama anka 2008:
Fredrik Federley, riksdagsledamot centerpartiet
”FRAmförallt för sin kapacitet att bombsäkert värna yttranderiheten, men framförallt den egna partikarriären.”


Samtliga tre utfodras med varsin Tvärdrag-Broiler i form av en fryst kyckling vid en enklare sammankomst i Visby, under politikerveckan i Almedalen, hamnplan 5, restaurang Anton kl 16.30, måndag 7 juli.

Frågor till Tvärdrags chefredaktör Daniel Suhonen, 070-3538361