Ny version av Jeeves möjliggör Elons nästa steg

Report this content
Elon och Two har ett långt partnerskap med ett gemensamt mål. Att Elon ska fortsätta vara marknadsledande i Norden. Jeeveskonsulterna på Two bidrar med sin expertis, och har genom åren fått en djupgående kunskap om Elons affärsmodeller, processer, systemmiljö och organisation. En öppen och utvecklande dialog driver partnerskapet och arbetet framåt.

För Elon är det viktigt att ha en modern systemplattform för att snabbt kunna vidareutveckla sin affär. När det blev dags för Elon Group att uppgradera Jeeves ERP till version 6 påbörjade Two och Elon tillsammans en noggrann planering för att säkerställa ett lyckat resultat.

Modern plattform för fortsatt verksamhetsutveckling

Jeeves ERP är navet för alla affärstransaktioner hos Elon. Därför är det viktigt för Elon att ha en modern plattform som stödjer deras fortsatta utveckling av affärsverksamheten i Norden. Efter uppgraderingen har Elon nya möjligheter att vidareutveckla sin verksamhet med fler mobila lösningar och andra sätt att spara tid och höja kvaliteten. 

– Elon utvecklas ständigt och vi måste ha rätt plattform för att kunna göra det snabbt, säger Peter Brodén, CFO på Elon Group. – Som marknadsledande i Norden vidareutvecklar vi nu vår affär. Vi siktar på nya marknader, fler butiker, utvecklade koncept och ett bredare sortiment. Twos konsulter har hjälpt oss med uppgraderingsprojektet på ett riktigt snyggt sätt. Vi är helnöjda med både projektet och vårt samarbete i stort, fortsätter Peter Brodén.

Ett lyckat projekt

Sven Wigh, projektledare på Two, berättar mer om projektet. – Vi jobbar alltid efter en tydlig projektmetodik, som innebär ett agilt arbetssätt, öppet samarbete och tät kommunikation. Det är viktigt för att snabbt lösa sådant som kan uppstå. En viktig del av projektet var att hantera en rad integrationer till Elons övriga plattformar inom bland annat e-handel, butikssystem samt mot Elons leverantörer och kunder.

– I partnerskapet med Elon har vi en gemensam syn på hur vi ska driva projekt, vilket är en av framgångsfaktorerna. Dessutom hade vi ett fint samarbete med samtliga leverantörer till Elons övriga system, fortsätter Sven Wigh.

Om Two

På Two hittar du Jeeves-specialister inom handel och distribution samt tillverkning. Vi är vana att hjälpa våra kunder att effektivisera verksamhet och affärsprocesser kopplade till Jeeves ERP. Bland annat genom automation och integration. Dessutom brinner vi för det långa partnerskapet, där vi kan hjälpa dig som kund att bli ännu lite grymmare på det du gör!

Christofer Järlesjö
VD
070-2387829
christofer.jarlesjo@two.se
På Two sätter vi relationen till våra kunder och samarbete i fokus för att tillsammans göra våra kunder framgångsrika. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och automatisera sina affärsprocesser genom rätt lösningar för både affärssystem och beslutsstöd. Vår expertis ligger inom Microsoft Dynamics 365 Business Central, Jeeves ERP och Power BI. Med långsiktiga partnerskap som grundsten är vi övertygade om att vi kan ge våra kunder hållbara affärslösningar som hjälper dem uppfylla sina verksamheters mål.

Prenumerera

Media

Media