• news.cision.com/
  • Työterveyslaitos/
  • 2,4 miljoner finländska omfattas av företagshälsovården och kostnaden är ca. 4 % av de totala kostnaderna för hälsovården

2,4 miljoner finländska omfattas av företagshälsovården och kostnaden är ca. 4 % av de totala kostnaderna för hälsovården

Report this content

Arbetshälsoinstitutet informerar 12.3.2020 kl. 13.00, pressmeddelande 13/2020

De totala kostnaderna för företagshälsovården har sedan 2000 nästan tredubblats och räknat per löntagare fördubblats, framgår det av det material som publicerats i Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap. Företagshälsovården betalas av arbetsgivare och arbetstagare via arbetsinkomstförsäkringen samt direkt.

Ökningen av de totala kostnaderna förklaras bl.a. av att kostnadsnivån har stigit, av att antalet personer som omfattas av företagshälsovården har ökat från 2,35 miljoner till 2,4 miljoner och av att den arbetande befolkningen åldras, av de branschspecifika belastningsfaktorerna i arbetet och av sjukdomsprevalens i anslutning till arbetet samt av de lagstadgade uppgifter för företagshälsovården som gäller stödjande av arbetsförmågan och återgången till arbetet.

Enligt en utredning som Arbetshälsoinstitutet gjort om företagshälsovårdens tillstånd och verksamhetens kvalitet fanns det bäst tillgång till företagshälsovårdstjänster för sysselsatt arbetskraft i södra Finland (83 %) och svagast i norra Finland (55 %).

I den helhet som publicerats idag i Arbetslivskunskap kan kostnaderna för företagshälsovården granskas antingen på kort eller lång sikt ända från 1965. Från och med 2006 kan man också granska kostnadsfördelningen mellan den förebyggande företagshälsovården och sjukvården.

Företagshälsovården betalas av arbetsgivare och arbetstagare via arbetsinkomstförsäkringen samt direkt. Av de medel som samlats in genom arbetsinkomstförsäkringen betalar FPA en s.k. FPA-ersättning till producenten av företagshälsovård.

– Diagrammen baserar sig på FPA:s statistik över företagshälsovård. Kostnaderna för företagshälsovården utgjorde 2018 ca 4 procent av de totala kostnaderna för hälsovården i Finland, säger överläkare Timo Leino från Arbetshälsoinstitutet.

Arbetslivskunskap är en tjänst som tillhandahålls av Arbetshälsoinstitutet. Den samlar ihop arbetslivsdata ur olika källor och erbjuder dem för allmänt bruk. Tjänsten är avsedd för experter, medier, utvecklare av arbetslivet och andra aktörer som utnyttjar arbetslivskunskap. Arbetslivskunskap offentliggjordes i mars 2019. Tjänsten uppdateras kontinuerligt och under det första året har i tjänsten publicerats nästan 20 innehållshelheter.

Länkar:
Kostnader för företagshälsovård (på finska)
https://www.tyoelamatieto.fi#/fi/dashboards/ohs-costs-and-coverage

Analys: https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/articles/analysisOhsCosts

Arbetslivskunskap på svenska: https://tyoelamatieto.fi/#/sv/

Mer information:

Timo Leino, överläkare, tfn +358 30 474 2388, timo.leino@ttl.fi 

Mediatjänster
Kristiina Kulha, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media