Anvisningar till arbetstagare för att förebygga att bli smittad av det nya coronaviruset

Report this content

Press meddelande 4/2020, 7.2.2020

Arbetshälsoinstitutet instruerar i skyddsåtgärder hälsovårdens personal och andra personer som i sitt arbete kan komma i kontakt med en person som smittats av det nya coronaviruset (2019-nCoV). Till exempel personer som arbetar inom turism och städbranschen kan komma i kontakt med insjuknade. Arbetshälsoinstitutet instruerar i skyddsåtgärder hälsovårdens personal och andra personer som i sitt arbete kan komma i kontakt med en person som smittats av coronaviruset (2019-nCoV). Till exempel personer som arbetar inom turism och städbranschen kan komma i kontakt med insjuknade.

När är det nödvändigt att skydda sig?

När arbetstagaren kommer i kontakt med en person som eventuellt smittats av det nya coronaviruset (2019-nCoV), ska den egna handhygienen och tillbörligt skydd uppmärksammas. För närvarande vet man att den nya coronavirusinfektion kan förekomma hos en person som kommer från den kinesiska kontinenten (gäller inte Hongkong, Macao eller Taiwan), eller som har varit i nära kontakt med en person som insjuknat i virusinfektionen.

Hur smittar coronaviruset?

Coronavirusen sprider sig från en människa till en annan särskilt som droppsmitta genom sekret från andningsvägarna. Den största risken för att smittas uppstår när en infekterad person hostar i näromgivningen. Det är även möjligt att smittas genom kontaktsmitta via beröring av material eller ytor som kontaminerats av den insjuknade personens upphostningar. Det är ännu inte känt hur smittsamt 2019-nCoV-coronaviruset är.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har blivit smittad?

Om du måste hosta, hosta i en näsduk eller i ärmen. Hosta aldrig i handflatan. På grund av smittorisken är det rekommenderat att slänga näsdukar i brännbart blandavfall (energiavfall). Bekanta dig med de allmänna hygienreglerna som Institutet för hälsa och välfärd publicerat.

Symptomen hos de som insjuknat i coronaviruset har varit feber, hosta och andnöd. Det är viktigt att snabbt identifiera virusinfektioner så att man kan förhindra att viruset sprids. Om du misstänker att du har varit i kontakt med en person som eventuellt insjuknat i viruset samt du får feber och andningsbesvär inom 14 dygn från kontakten, kontakta i första hand din egen hälsovårdscentral eller hälsovårdens jourmottagning per telefon. Där får du instruktioner om hur du söker dig till vård.

Vad kan jag göra för att undvika att bli smittad?

Bekämpning av infektion via händerna:

 • Håll händerna rena. Tvätta alltid händerna när du kommer till jobbet, före måltider, rökning, snusning och när du lämnar dina arbetsuppgifter.
 • Bästa sättet att tvätta händerna är att använda varmt vatten och tvål: THL, Video om handtvätt.
 • Använd desinfektionsmedel för händer endast som tillägg eller om tvätt med vatten och tvål inte är möjligt, såvida det inte finns andra anvisningar på din arbetsplats.
 • Om du använder desinfektionsmedel, ta en så stor mängd att du på en gång kan massera dina händer fullständigt.
 • Om du använder engångshandskar, ta av dem utan att röra vid handskarnas utsida: Korrekt sätt att ta av engångshandskar.
 • Rör inte ansiktet i området kring munnen och näsan med skyddshandskar eller smutsiga händer.
 • Tvätta händerna efter att du har tagit av skyddshandskarna.
 • Regler för handtvätt och hostande, Institutet för hälsa och välfärd

Behöver jag andningskydd?

Mun-nässkydd rekommenderas för

 • personer med symptom, som är tvungna att röra sig på allmänna platser och eventuellt kommer i nära kontakt med andra människor.
 • personal i hälsovårdens verksamhetspunkter
 • nära kontakter till patienter som insjuknat i infektion förorsakad av det nya coronaviruset, t.ex. bor i samma hushåll.

Övriga personer, som resenärer eller kundbetjäningspersonal har sannolikt inte nytta av ett mun-nässkydd.

Hur du ska skydda dig om du misstänker att du arbetar i närheten av en person som blivit smittad:

 • Arbetsgivaren är skyldig att skydda arbetstagarens hälsa i arbetet. Om det inte kan göras med andra medel ska arbetsgivaren skaffa personlig skyddsutrustning till arbetstagaren och handleda i dess användning samt följa upp dess effektivitet.
 • Mängden luftburna virus i andningsluften kan minskas med skydd försedda med märkningen FFP2 eller FFP3 samt en utandningsventil. Dessa rekommenderas när man arbetar i närheten av en person som smittats av 2019-nCoV.
 • När en person som smittats av 2019-nCoV vårdas inom hälsovården inkluderar skyddet även en huvudbonad som täcker håret, ett ansiktsskydd, en vätsketät operationsrock som knyts i ryggen och skyddshandskar vars mudd når upp över operationsrockens ärmar. Till exempel kan skyddsdräkter som skyddar mot typ 4 mikrober även användas.
 • Mun-nässkydd är inte andningsskydd och de skyddar inte mot luftburna sjukdomar. När de har klassificeringen IIR skyddar de mot direkt hoststänk. Mun-nässkydd förhindrar även att man rör ansiktet med händerna.
 • En insjuknad person kan förses med ett lätt mun-nässkydd till exempel under transporten.
 • Andningsskyddet placeras tätt mot ansiktet i enlighet med tillverkarens anvisningar (anvisningar i förpackningen).
 • Varje gång skyddet kläs på ska man kontrollera att skyddet sluter tätt mot ansiktet genom att andas in, anvisning hur man klär på en filtrerande halvmask. Tätheten kontrolleras efter påklädningen genom kraftig inandning.
 • Om luft strömmar mellan ansiktet och masken, tryck masken tätare mot ansiktet vid näsan och reglera maskens gummiband i en annan position kring huvudet.
 • När andningsskyddet används mot smittsamma sjukdomar används det endast en gång eller så måste dess anvisningar innehålla instruktioner för desinfektion.
 • Om du inte får skyddet att sitta bra mot ansiktet ska du byta ut det mot ett skydd av annan modell.

Hudvård

Ökad handtvätt kan orsaka hudproblem. Ta hand om din hud genom att använda hudvänliga tvålar samt hudkrämer utan dofter och konserveringsmedel.

Resande

Institutet för hälsa och välfärd handleder resenärer.

Mer information

överläkare Heikki Frilander, Arbetshälsoinstitutet, tfn.046 850 5040 (kan intervjuas på svenska)
senior expert Erja Mäkelä, Arbetshälsoinstitutet, tfn. 046 850 5040
saenior expert Sirpa Laitinen, Arbetshälsoinstitutet, tfn. 046 851 1911

epost förnamn.efternamn@ttl.fi

Aktuellt om coronaviruset i Wuhan, Institutet för hälsa och välfärd

Mediatjänster
Kristiina Kulha, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media