Arbetshälsoinstitutet blir nationellt samordningsansvarig för det europeiska nätverket för arbetarskydd

Report this content

Arbetshälsoinstitutet och social- och hälsovårdsministeriet informerar 13.1.2020, Pressmeddelande 1/2020

De uppgifter som hör till den nationella kontaktpunkten (Focal Point) för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) har överförts till Arbetshälsoinstitutet 1.1.2020. Tidigare har social- och hälsovårdsministeriet fungerat som samordningscentral.

Samordningscentralen stöder verksamheten vid Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) samt främjandet av arbetshälsa, arbetsmiljösäkerhet och produktivitet i Europa, t.ex. genom Kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv samt olika tävlingar.

Tidigare kampanjer har haft teman som bl.a. arbete i olika skeden av livet, stress, buller, samt nu senast kemikaliska faktorer. Hösten 2020 inleds en ny kampanj om förebyggande av besvär från rörelseorganen och överbelastning i arbetet.

Till samordningscentralens uppgifter hör även andra uppdrag från Europeiska arbetsmiljöbyrån. Uppdragen kan omfatta t.ex. insamling av uppgifter och förmedling av information mellan Finland och Europeiska arbetsmiljöbyrån i frågor som gäller hälsa och säkerhet i arbetet samt god praxis.

Arbetet leds av en trepartsbaserad styrgrupp

Verksamheten vid de olika ländernas samordningscentraler och Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao i Spanien bygger på trepartssamverkan. I den finländska samordningscentralens styrgrupp ingår representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna samt social- och hälsovårdsministeriet. Styrgruppen leds av Arbetshälsoinstitutet.

På Arbetshälsoinstitutet är vi nöjda över att ta över ansvaret för samordningscentralens uppgifter. Med hjälp av vår sakkunskap kan vi nu erbjuda de finländska arbetsplatserna bättre stöd än tidigare och samtidigt öka vår synlighet och genomslagskraft på europeisk nivå, säger Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar fortsättningsvis för Finlands strategiska ställningstagande i arbetarskyddsfrågor samt för samarbetet i Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse, som ansvarar för byråns strategi och målsättningar.

Vid Arbetshälsoinstitutet ansvarar utvecklingschef Taina Pääkkönen för samordningscentralens verksamhet. Hon rapporterar till direktör Kirsi Ahola.

Mer information:

Kirsi Ahola, direktör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 561 5692, kirsi.ahola[at]ttl.fi
Taina Pääkkönen, utvecklingschef, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 850 5075, taina.paakkonen[at]ttl.fi
Liisa Hakala, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 5163566, liisa.hakala[at]stm.fi

Webbsidor

Information om kampanjen 2020–2022 hittar man för närvarande bäst på EU-OSHA:s Framtida kampanjer-sida.

2018–2019 års kampanjsajt Kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv tas ur bruk under våren 2020. Kampanjernas finskspråkiga webbsajt kommer under våren att flyttas till Arbetshälsoinstitutets webbsajt (www.ttl.fi).

EU-OSHA: Framtida kampanjer
https://osha.europa.eu/sv/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns

Kampanjsajten Kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv (på finska, kommer att tas ur bruk)
https://www.terveellinentyo.fi/

Europeiska arbetsmiljöbyrån EU-OSHA
https://osha.europa.eu/fi

Mediatjänster
Kristiina Kulha, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media