Arbetshälsoinstitutet säljer sina testnings- och certifieringstjänster för personlig skyddsutrustning till SGS

Report this content

Pressmeddelande om försäljning av affärsverksamhet (4/2019) 1.10.2019

Arbetshälsoinstitutet har beslutat sälja sina testnings- och certifieringstjänster för personlig skyddsutrustning till SGS. SGS är ett internationellt gransknings-, testnings-, verifierings- och certifieringsföretag. Försäljningen omfattar de funktioner som i enlighet med EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och EEG-direktivet om personlig skyddsutrustning hör till det anmälda organet nummer 0403 samt därtill nära anknuten testningsverksamhet i Helsingfors.

Syftet med försäljningen är att den know-how som utvecklats vid Arbetshälsoinstitutet skall erbjudas möjlighet till en stark tillväxtpotential i en föränderlig marknadssituation. Från Arbetshälsoinstitutet övergår i samband med försäljningen 12 personer till SGS Finland och fortsätter i sina uppgifter som gamla arbetstagare. Förändringen påverkar inte existerande avtal, kundrelationer eller beviljade typkontrollcertifikat.

”Kundbetjäningen fortsätter som normalt och kontaktpersonerna för de olika produkterna förblir desamma”, säger produktgruppschef Anna Ruhala vid SGS Fimko Oy och direktör Carita Aschan vid Arbetshälsoinstitutet.

”Försäljningen skapar enligt vår åsikt en unik möjlighet att vidareutveckla det finländska kunnandet inom personlig skyddsutrustning och framför allt möjligheter att utvidga verksamheten till en globalt betydande roll", säger Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula.

”En viktig del av beslutet är vår övertygelse att SGS:s verksamhetskultur erbjuder utmärkta verksamhetsförhållanden för den personal som genom försäljningen lämnar Arbetshälsoinstitutet", säger direktör Carita Aschan vid Arbetshälsoinstitutet.

Den ackrediterade skyddsutrustningsverksamheten i Helsingfors övergår till SGS 1.10.2019.

Arbetshälsoinstitutet är en expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande, som utövar forskning, erbjuder tjänster och bedriver påverkansarbete. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi goda arbetsgemenskaper och säkra arbetsmiljöer samt främjar arbetsförmågan hos de anställda.

Mer information:

direktör Carita Aschan, Arbetshälsoinstitutet tfn +358 30 474 2776

generaldirektör Antti Koivula, tfn +358 30 474 2340
 

SGS

verkställande direktör  Mika Richardt, SGS Finland, tfn. +358 40 5125 959, mika.richardt[at]sgs.com

https://www.sgs.fi/

Mediatjänster
Kristiina Kulha, specialexpert
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, expert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media