Arbetshälsosamråd ger lösningar för arbetet – bekanta dig med det nya läroprogrammet

Arbetshälsodagarna 11.–12.9.2018, Tammerfors Mäss och Sportcentrum
Pressmeddelande 28/2018 11.9.2018

 

Arbetshälsosamråd är ett samrådsmöte mellan en arbetstagare och hans eller hennes chef och en representant för företagshälsovården. Ett samrådsmöte behövs t.ex. då en anställd kommer tillbaka till arbetet efter en längre sjukledighet eller då arbetsförmågan är nedsatt av någon annan orsak. Arbetshälsoinstitutet och Tammerfors universitet har utvecklat ett två minuters läroprogram där de som ska delta i ett samrådsmöte kan få en uppfattning av sin egen roll i mötet. Programmet, som är gratis tillgängligt på webben, presenterades på Arbetshälsodagarna den 11 september 2018.

Med hjälp av läroprogrammet lär sig arbetstagaren, chefen och företagshälsovården hur man i samråd når fram till bästa möjliga lösning för en fortsatt yrkeskarriär då arbetsförmågan är nedsatt. Programmet finns på adressen www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu.

– Initiativet till samråd kommer ofta från företagshälsovården, särskilt då det handlar om en återgång till arbetet. Men initiativet kan lika bra komma från den anställde själv eller från chefen, säger Pirjo Juvonen-Posti, senior expert vid Arbetshälsoinstitutet.

–Det finns många orsaker till att arbetsförmågan försämras. Ofta finns det en sjukdom i bakgrunden. Men under arbetshälsosamrådet är det inte sjukdomar man diskuterar, utan lösningar – vilka möjligheter det finns att anpassa arbetet så att arbetstagaren kan fortsätta i sitt arbete.

Att kunna fortsätta arbeta har många fördelar, inte bara för den anställde, utan också för samhället och arbetsgivaren.

– Tidigare togs arbets- och funktionsförmågan upp i samband med rehabilitering. Numera tillämpar många arbetsplatser verksamhetsmodellen Stöd för arbetsförmågan, och arbetshälsosamrådet borde ses som en del av denna modell.

Det är viktigt att komma väl förberedd till samrådsmötet

För arbetstagaren är det bra att före samrådsmötet vara i kontakt med företagshälsovården, t.ex. företagshälsovårdaren eller företagsläkaren, för att få vägledning och råd inför mötet. Arbetstagaren har även möjlighet att be en stödperson komma med till mötet.

Under samrådsmötet diskuterar man hur arbetstagaren klarar sig i arbetet. Arbetstagaren berättar vad som fungerar bra och vilka saker som är besvärliga. Han eller hon kan berätta om sina målsättningar beträffande arbetet och sina önskemål gällande återgången till arbetet.

Chefen bör förbereda sig inför mötet genom att ta reda på vad arbetsplatsen har för möjligheter att anpassa arbetet och diskutera med arbetstagaren om dennes målsättning beträffande arbetet. Chefen är i kontakt med arbetstagaren också efter samrådsmötet och bedömer om åtgärderna har varit tillräckliga.

Företagshälsovårdens representant hjälper den anställde och vid behov även chefen att förbereda sig inför samrådsmötet. Företagshälsovårdens representant bildar sig en uppfattning om den anställdes återstående arbetsförmåga och presenterar olika rehabiliteringsmöjligheter.

Arbetshälsoinstitutet och Tammerfors universitet har i september 2018 öppnat ett läroprogram för personer som förbereder sig inför ett samrådsmöte. Läroprogrammet är tillgängligt kostnadsfritt på webbsajten www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu. Med hjälp av programmet kan man på två minuter få en bild av hur ett samrådsmöte går till. Man har också möjlighet att snabbt testa sina färdigheter. På webbsajten sammanställer vi information ur arbetstagarens, chefens, arbetsgivarens och företagshälsovårdens synpunkt.  Sajten erbjuder också material som man kan använda för att utveckla sina interaktionsfärdigheter, så att man är bättre förberedd inför mötet.

Mer information: senior expert Pirjo Juvonen-Posti, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 8243568, e-post: pirjo.juvonen-posti[at]ttl.fi

Johanna Ruusuvuori, professor i socialpsykologi, Tammerfors universitet, tfn 050 3186151, e-post: johanna.ruusuvuori[at]uta.fi
 

Läroprogrammet Arbetshälsosamråd – lösningar för arbetet

www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu

Arbetshälsodagarna www.ttl.fi/tyoterveyspaivat

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, koordinator
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media